VBA Katernen en rapporten

Het ontwerp van een DC pensioenregeling - Aanbevelingen van de VBA voor een DC pensioenregeling

22 september 2015
  •  

    De VBA publiceert 18 aanbevelingen voor het ontwerp en uitvoering van Defined Contribution (DC) regelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan sociale partners, uitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s en verzekeraars) en de wet- en regelgever.


    Deze aanbevelingen zijn opgesteld door de VBA DC werkgroep bestaande uit Tom Steenkamp, Tjitsger Hulshoff, Alfred Slager, Gaston Siegelaer en Hans de Ruiter. Binnen VBA beleggingsprofessionals is deze werkgroep beleggen al geruime tijd actief. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld meer duidelijkheid te verschaffen over welke (beleggings)keuzes (anders) gemaakt moeten worden bij DC regelingen, en wat de best practices op dit gebied zijn.


    Dit heeft nu geleid tot het rapport Het ontwerp van een DC pensioenregeling - Aanbevelingen van de VBA voor een DC pensioenregeling. De VBA levert daarmee een bijdrage aan die onderzoeken die betrekking hebben op financiële markten en het beleggingsbeleid. Het rapport bevat aanbevelingen voor het ontwerp van (DC) pensioenregelingen.


    De VBA wil met dit rapport een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de inrichting en sturing van DC pensioenregelingen. Door een nog beter beleggingsbeleid en toezicht kunnen we de merites van het Nederlandse pensioenstelsel behouden wat ten goede komt aan alle stakeholders.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018