VBA Journaal

29e jaargang zomer 2013

10 juli 2013

INHOUDSOPGAVE

OPINIE

Economie is net Natuurkunde, of toch niet?

OPINIE

Farmland investment: Reaping the rewards of illiquidity?

OPINIE

De rol van illiquide beleggingen bij het volgen van recente AFM-leidraden

PRAKTIJK

Casestudy vastgoed van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid

DOSSIER

Illiquide beleggingen verdienen een plaats in de portefeuille

REVIEW

Liquiditeitsrisico: voelen pensioenfondsen nattigheid?

OPINIE

Illiquide beleggingen: bent u fit genoeg?

PRAKTIJK

Inzicht in overeenkomsten en verschillen liquide en illiquide beleggingen: noodzaak voor robuust en toekomstbestendig beleggingsproces voor pensioenfondsen!

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2016