VBA Katernen en rapporten

Langleven in Nederland, aanbevelingen van de VBA voor het beheren van het langlevenrisico van pensioenfondsen en verzekeraars

6 oktober 2010
 •  

  Op woensdag 6 oktober presenteert de VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals haar aanbevelingen voor het beheren van het langlevenrisico van pensioenfondsen en verzekeraars.

  Enkele aanbevelingen in het VBA-rapport:

  • Pensioenfondsen en verzekeraars dienen het langlevenrisico tegen marktwaarde te waarderen: marktschattingen en van de levensverwachting plus een marktconforme risico-opslag.
  • Pensioenfondsen en verzekeraars dienen zorg te dragen voor een adequate beheersing van hun langlevenrisico. Voor pensioenfondsen is dit een ‘must’ om de solidariteit tussen de generaties niet op het spel te zetten. Voor verzekeraars is dit van belang vanwege de kapitaaleisen voortkomend uit Solvency II.
  • De VBA vindt dat banken een voortrekkersrol dienen te vervullen bij het opzetten van een goed functionerende markt in financiële langlevenproducten.
  • De VBA vindt dat de overheid een stimulerende rol dient te vervullen bij het ontwikkelen van een goed functionerende markt in langlevenrisico.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018