VBA Katernen en rapporten

Het toezicht op pensioenbeleggingen, aanbevelingen van de VBA voor het FTK

22 februari 2010
 •  

  Op maandag 22 februari presenteert de VBA Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals haar aanbevelingen voor een optimaal toezicht op pensioenbeleggingen. Hiermee levert de VBA haar bijdrage aan een verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen.
  Aanleiding was de brief die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 mei 2009 naar de Tweede Kamer stuurde. De minister kondigde hierin diverse onderzoeken naar het pensioenbeleid aan. De Commissie Frijns werd gevraagd te kijken naar het beleggingsbeleid en de Commissie Goudswaard naar het pensioenstelsel. Commissie Don heeft inmiddels geadviseerd over de (rendements)parameters van het FTK.

  Enkele aanbevelingen in het VBA-rapport:
  • De VBA adviseert het toezicht te baseren op vier principes: promotie van goed pensioenfondsbestuur en risicomanagement, marktconsistentie, maatwerk en transparantie.
  • De VBA adviseert meer nadruk te leggen op risicomanagement, daarbij beter rekening te houden met fondsspecifieke karakteristieken en bij een afwijkend profiel een (partieel) intern model te hanteren.
  • De VBA adviseert de huidige waardering te baseren op marktwaarde en de swap-curve te gebruiken voor de waardering van de onvoorwaardelijke verplichtingen. Demping van marktvolatiliteit kan door evenwichts¬waarden te hanteren in het beleid (en dus niet door smoothing van de input).
  • De VBA doet voorstellen voor de in het FTK te hanteren aannames voor rendement en risico. Deze wijken op essentiële onderdelen af van de huidige FTK-parameters en van de voorstellen van de Commissie Don. Zo stelt de VBA voor om pensioenfondsen meer ruimte te geven om bij de vaststelling van deze parameters rekening te houden met het fondsspecifieke beleggingsbeleid en met de heterogeniteit tussen en binnen beleggingscategorieën.
  • De VBA doet ook voorstellen van meer kwalitatieve aard. Zo wordt geadviseerd dat pensioenfondsen voor alternatieve beleggingen een (partieel) intern model gebruiken, omdat het huidige risicomodel van het FTK niet voldoet. Centrale gedachte is dat een pensioenfonds op een totaal risiconiveau ‘in control’ moet zijn, dus zowel met betrekking tot kwantitatieve als kwalitatieve risico’s.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018