Links

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

DNB maakt zich sterk voor financiŽle stabiliteit en levert daarmee een actieve bijdrage aan de welvaart in Nederland. Daartoe zet zij zich samen met andere Europese centrale banken in voor een stabiele koopkracht van de euro; streeft zij naar een soepele, betrouwbare en efficiŽnte afwikkeling van het betalingsverkeer; ziet zij erop toe dat financiŽle instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen tegenover consumenten te voldoen en een solide en integere bedrijfsvoering hebben; draagt zij door economisch advies bij aan goede nationale en internationale besluitvorming op genoemde terreinen.
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018