verslag bijeenkomst

Verslag Principles for Responsible Investments: noodzaak voor beleggers

12 april 2012

Duurzaam beleggen is bijna niet meer weg te denken uit de beleggerswereld. In 2005 heeft de VN al een aantal principes opgesteld die institutionele beleggers vrijwillig kunnen ondertekenen: de PRI (Principles for Responsible Investment). De PRI zijn een doorslaand succes gebleken. Inmiddels worden ze door meer dan 1000 instellingen onderschreven, die een gezamenlijk vermogen beheren van USD 30 biljoen.

Beleggers die serieus genomen willen worden, kunnen niet meer om de principes heen. Fondsbeheerders doen bijna geen zaken meer op de Nederlandse markt zonder PRI stempel. Tijdens de VBA bijeenkomst op 12 april, georganiseerd door de Commissie Duurzaam Beleggen, heeft Else Bos, het enige Nederlandse lid van de adviesraad van de PRI en tevens werkzaam bij PGGM als Chief Institutional Business en plaatsvervangend CEO, verteld over de PRI: waar staan we op dit moment met de PRI en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op korte en lange termijn. De hoge opkomst en de vele vragen zorgden voor een interactieve sessie, een duidelijk teken dat het onderwerp PRI leeft!

 

kader1.jpg

 

Waar staan we op dit moment?

 

PRI is begonnen als een “aspirational” initiatief omdat dit de enige manier was om tot een wereldwijd netwerk te komen en zoveel mogelijk partijen zich te laten aansluiten. Vooral in de VS zijn bedrijven huiverig voor het ondertekenen van allerlei initiatieven vanuit legal en compliance perspectief. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom er in de eerste paar jaar nauwelijks ondertekenaars in de VS waren. Bovendien is PRI gestart als een asset owner geleid initiatief. Toch zijn er veel meer asset manager dan asset owner ondertekenaars. Dit betekent dat er werk aan de winkel is voor de asset owners.

 

PRI heeft een aantal belangrijke zaken kunnen bewerkstelligen, die veel toegevoegde waarde hebben voor de ondertekenaars. Zo hebben alle ondertekenaars toegang tot het Clearinghouse, wat zogenaamde collaborative engagements mogelijk maakt. Op deze manier kunnen ondertekenaars gezamenlijk bedrijven aansporen meer te doen op ESG gebied. PRI zelf neemt geen standpunt in, maar faciliteert enkel het contact tussen de verschillende partijen (ondertekenaars, bedrijven, academici etc). Daarnaast kunnen de ondertekenaars gebruik maken van het Academic Network. Hier kunnen ze putten uit de kennis en ervaring van academici op ESG gebied. Dit alles onder het motto “Samen sta je sterker”.

 

Welke kant gaan we op?

 

Met zoveel ondertekenaars kan het PRI initiatief als een groot succes beschouwd worden, maar wat heeft de PRI daadwerkelijk bewerkstelligd? De PRI heeft tenslotte de financiële crisis niet kunnen afwenden.

PRI is zich degelijk bewust van deze kritiek en heeft de laatste tijd veel tijd gestoken in verbeteringen. Zo zijn er een nieuwe strategie en mission statement opgesteld die de zichtbaarheid naar de buitenwereld moeten vergroten. De vraag is: Hoe kunnen we met de PRI de hele maatschappij beïnvloeden en de samenleving verbeteren?

 

kader2.jpg

  

PRI is van plan om veel meer contact te onderhouden met zowel de ondertekenaars als overheden en toezichthouders vanuit de ambitie om een “netwerk van netwerken” te worden.

 

Door de recent aangekondigde ‘pas toe of leg uit’ aanpak, zal de invulling en naleving van de principes strenger worden bewaakt. Zo zullen de ondertekenaars publiekelijk moeten rapporteren over hun activiteiten en resultaten op het gebied van verantwoord beleggen. Dit zal de geloofwaardigheid ten goede komen en het vertrouwen in de resultaten vergroten. De volgende stap zou een vrijwillige audit kunnen worden.

 

Daarnaast is PRI van plan om een Nederlands netwerk te starten en daarbij ook de CIOs / CEOs van Nederlandse asset owners en asset managers te betrekken. De Commissie Duurzaam Beleggen juicht dit initiatief toe: betrokkenheid van topmanagement zal het PRI initiatief nieuw elan geven.

 

Nina Hodzic

REAGEER > waardering:
0 stemmen

reacties


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018