verslag bijeenkomst

Verslag Duurzaamheid en vastrentende waarden: sustainable duration?

11 mei 2012

Vrijdag 11 mei organiseerden de VBA commissies Commissie Duurzaam Beleggen en Dutch Commission on Bonds een goed bezochte bijeenkomst over duurzaam vastrentend beleggen onder dagvoorzitterschap van Masja Zandbergen. Vanuit een aantal invalshoeken werd het duurzaam vastrentend beleggen belicht.

In tegenstelling tot bij het aandelenbeheer is duurzaam vastrentend beleggen nog een relatief nieuwe ontwikkeling. Zo meldde George Dallas (directeur Corporate Governance bij F&C) dat binnen F&C sinds kort ook duurzaamheidaspecten betrokken worden bij het vastrentende beheer. Ook portfolio manager Pieter Heijboer (ING Investment Management) kon melden dat ING Investment Management sinds dit jaar een duurzaam vastrentend beleggingsfonds aanbiedt.

 

George Dallas gaf verder aan dat door het hanteren van duurzaamheidscriteria, staartrisico’s als gevolg van niet duurzame bedrijfsbeslissingen kunnen worden voorkomen. Dit is juist bij vastrentende beleggingen van belang. In tegenstelling tot aandelenhouders kunnen vastrentende beleggers immers niet meer profiteren van eventuele vergoedingen voor genomen bedrijfsrisico’s vanwege de vaststaande coupon. Voor de waarde ontwikkeling van de obligatie is het daarom van belang dat bedrijfsrisico’s juist zoveel mogelijk voorkomen worden. Uiteraard is het ook voor beleggers in staatsobligaties belangrijk dat negatieve waarde ontwikkelingen worden vermeden. Echter het beïnvloeden van overheden door beleggers ligt gevoelig en is nog moeilijk te realiseren.

 

Researcher Martijn van Schaijk (Sustainalytics) gaf  in zijn presentie aan hoe hij tot een bepaalde duurzaamheidsranking komt. Op basis van een aantal indicatoren, zoals  governance, (politieke vrijheden, veiligheid, ondernemingsklimaat etcetera),  social (levensstandaard, gelijkheid, onderwijs etcetera) en environmental (CO2 emissies, ecologische voetafdruk, veranderingen in bosgebieden etcetera) worden landen en bedrijven gerangschikt. Beleggers kunnen deze informatie gebruiken bij het samenstellen van duurzame vastrentende portefeuilles.

 

Pieter Heijboer (ING Investment Management) lichtte kort de aanpak van het nieuwe duurzaam bedrijfsobligatiefonds toe. ING Investment management volgt voor al haar fondsen de VN Principles voor Responsible Investment, belegt niet  in bedrijven die controversiële wapens maken en heeft een actief stembeleid. Voor het duurzaam bedrijfsobligatiefonds wordt bij de screening van het beleggingsuniversum gebruik gemaakt van een onafhankelijk duurzaamheids researchbureau.  Concreet worden voor euro bedrijfsobligaties (exclusief ‘financials’) volgens de –door ING Investment Management gekozen – ESG filters op dit moment circa 30 van de ruim 200 bedrijven bij voorbaat uitgesloten, waardoor met een goed gespreide portefeuille een actief rendement kan worden behaald.

 

Rob Schippers (controller bij het ARCADIS pensioenfonds) verwoordde kort de zienswijze van het ARCADIS pensioenfonds. In 2007 heeft dit pensioenfonds interne workshops georganiseerd om te komen tot een integrale visie op duurzaam beleggen voor alle beleggingscategorieën. Het pensioenfonds hanteert hierbij een positief kritische blik. Duurzaamheidbeleid biedt in de optiek van het pensioenfonds meer voordelen bij vastrentende waarden dan bij aandelen en vastgoed. Bovendien sluit het zeer goed aan bij de vastrentende beleggingsfilosofie van het pensioenfonds, waarbij het behalen van betrouwbare resultaten en het vermijden van negatief rendement centraal staan.

 

Het seminar werd afgesloten met een panel discussie waaraan alle sprekers deelnamen. Ook de aanwezigen in de zaal lieten zich hierbij niet onbetuigd. Hierbij ging men onder andere in op de vraag of bij duurzaam vastrentend wel of niet aparte duurzame benchmarks gehanteerd moeten worden. Zoals verwacht, waren de meningen  hierover verdeeld. Het gebruiken van een customized benchmark geeft goed de duurzame skills van de duurzame vermogensbeheerder weer. Het gebruik van een algemene benchmark geeft juist goed de toegevoegde waarde van een duurzame aanpak weer.

 

Een belangrijke vaststelling gedurende de discussies was dat de toegevoegde waarde van duurzaam beleggen aan de hand van academische studies niet onomstotelijk bewezen is. De studies laten een gemengd beeld zien. Het is echter de vraag of eindbeleggers zich moeten laten leiden door alleen financiële overwegingen.

In de discussie kwam tevens naar voren dat beleggers zich ook niet te veel moeten laten leiden door academische studies. Praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat het meenemen van duurzaamheidsaspecten bij beleggingsbeslissingen toegevoegde waarde heeft. Een duurzaam beleggingsbeleid kan zogezegd immers ook bijdragen aan een sustainable duration horizon voor de gehele samenleving.

 

Hijn Bondrager

REAGEER > waardering:
0 stemmen

reacties


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018