verslag bijeenkomst

Verslag Zorgvuldig adviseren

29 februari 2012

Op de laatste dag van februari 2012 organiseerde de Commissie Private Banking de themabijeenkomst ‘Zorgvuldig Adviseren’. Aanleiding was de publicatie van de leidraad ‘De klant in beeld’ van de AFM. In dit rapport gaf de AFM een aantal aanbevelingen met als doel de beleggingsdienstverlening te verbeteren. De verwachting was dat er veel belangstelling zou zijn vanuit beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Deze verwachting werd bewaarheid, de opkomst was enorm. In een nagenoeg volle ruimte werden achtereenvolgens drie presentaties gegeven:

  • ‘De klant in beeld’ door Dhr. P. Schuiling en Mevr. T. van der Ster (AFM)
  • ‘Toezichthouder of Vermogensbeheerder’ door Dhr. J. de Zeeuw (Maslinski & Co)
  • ‘Zorgvuldig Adviseren’ door Dhr. A. Hartink (voorzitter commissie Private Banking van de VBA)

 

Voor de presentaties zelf verwijs ik u graag door naar de website vanwaar bovenstaande presentaties kunnen worden gedownload.

Onderstaande impressie van de middag is een persoonlijk verslag door Prewien B. Tewarie en geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt weer van de VBA. Andere leden zijn van harte uitgenodigd te reageren.

 

De toon werd gezet door de openingspresentatie verzorgd door Dhr. P. Schuiling en Mevr. T. van der Ster van de AFM.

 

Hierin werden een aantal belangrijke pijlers genoemd waarop de beleggingsdienstverlening zou moeten worden gebaseerd. Tijdens de presentatie werd gevraagd om input vanuit het publiek om de discussie te stimuleren. Hier werd ook graag gehoor aan gegeven. Het is belangrijk dat de dialoog tussen de AFM en de VBA-leden levend wordt gehouden, om een gemeenschappelijk doel na te streven: het verbeteren van de beleggingsdienstverlening. De publicatie van de leidraad ”De klant in beeld” van de AFM heeft geleid tot veel onrust en onzekerheid onder de overgrote meerderheid van vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. Dit was een kans voor de beide sprekers om namens de AFM deze onrust en onzekerheid weg te nemen. Aan het eind van deze  presentatie kan worden geconcludeerd dat dit helaas niet is gelukt, sterker nog, de onrust en onzekerheid onder de vermogensbeheerders lijkt alleen maar te zijn toegenomen.

 

Dit heeft mijn inziens een aantal oorzaken. Allereerst de manier waarop de discussie gevoerd werd. Tijdens de presentatie werd aan de hand van een aantal gechargeerde voorbeelden aangegeven wat niet wenselijk was. Vragen van het publiek hierover werden doorgaans beantwoord met een wedervraag, of er werd aangegeven dat het gegeven voorbeeld slechts ter illustratie was. De gehoopte inhoudelijke repliek bleef uit.

 

Daarnaast was er twijfel over de rol van de AFM. Moet zij als toezichthoudende organisatie zich beperken tot een kritische houding of moet zij zich tevens begeven op het inhoudelijke vlak? Een voorbeeld hiervan is het in sommige situaties adviseren van ‘index trackers’. Helaas weigerden beide sprekers deze discussie aan te gaan.

 

Eigenlijk is het vooral de combinatie die irritatieverhogend werkte. Enerzijds begeeft de AFM zich wel op inhoudelijk terrein, anderzijds lijkt zij de inhoudelijke discussie hierover vervolgens uit de weg te gaan. Al met al een zeer bewogen presentatie, waarover het laatste woord nog niet is gesproken.

 

Na deze presentatie werd de middag voortgezet door Dhr. J. de Zeeuw.

 

Hilariteit alom na de binnenkomer van Dhr. De Zeeuw met de opmerking dat de AFM zich ‘kwetsbaar’ had opgesteld door onder het kopje ‘solide beleggen’ ter illustratie een perpetuele obligatie van SNS te gebruiken die een aantal dagen ervoor nog kritisch onder de loep was genomen door het programma Tros Radar. Gelukkig heeft de AFM nadien een aangepaste versie van de presentatie ingeleverd.

 

De Zeeuw’s presentatie ‘Toezichthouder of Vermogensbeheerder” gaf de verhouding weer tussen deze partijen vanuit internationaal perspectief.

 

De huidige crises laten de tekortkomingen van de theoretische modellen zien. Enkele tendensen werden vervolgens vanuit internationaal perspectief belicht.

 

Door de crises zijn klanten kritischer, minder loyaal en risico averser geworden. Ook de roep om bescherming door de autoriteiten is groter geworden, waardoor deze een steeds grotere rol gaan spelen. Daarnaast staat het verdienmodel van de vermogensbeheerder onder druk, zowel aan de kostenkant als aan de opbrengstenkant. Het managen van risico wordt steeds belangrijker, waarbij niet alleen de nadruk gelegd dient te worden op volatiliteit maar ook andere risicofactoren.

 

Tot slot, vermogensbeheerders zouden zich meer moeten focussen op de transitie van het huidige model van over promising en under delivering naar een model van under promising en over delivering.

 

De middag werd afgesloten door Dhr. A. Hartink die de sfeer goed aanvoelde en zijn presentatie kort doch krachtig hield.

 

In zijn kritische eindnoot gaf hij aan dat uit onderzoek blijkt dat modellen als handleiding kunnen worden gebruikt, maar niet leidend zouden moeten zijn. Als voorbeeld gaf hij dat, afhankelijk van de duur van de gehanteerde tijdreeks, de kans op een mismatch over de komende 2 tot 5 jaar kan oplopen tot wel 75%.

 

Daarnaast werd er een beroep gedaan op de basisnormen van vermogensbeheerders. Vertrouwen en hard werken zijn hierin de belangrijkste factoren. Vertrouwen kan nooit vervangen worden door een stapel documenten. Hij sloot af met de passende slogan: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

 

Deze presentaties gaven genoeg aanleiding tot discussie. Dit was terug te zien in de afsluitingsborrel die meteen een stuk interessanter werd.

 

Prewien B. Tewarie

REAGEER > waardering:
15 stemmen

reacties

  • 12 maart 2012, 16:22 Drs. A.D.J. Chandrikasingh RBA

    Een helder en pakkend geschreven analyse met betrekking tot de VBA bijeenkomst "Zorgvuldig Adviseren", die naar mijn mening zeer uitnodigt tot een voortzetting van de discussie rondom dit belangrijke onderwerp.

    Aniel Chandrikasingh


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018