verslag bijeenkomst

Geregistreerde risicomanagers warm welkom geheten bij de VBA

Verslag De riskmanager moet all-rounder worden. Feestelijke lancering RMFI register.

15 september 2014

Op maandag 15 september jl., een stralend zonnige nazomer dag, vond de feestelijke lancering van het register Risk Manager Financial Institutions (RMFI) in het Rosarium in Amsterdam plaats. Circa 50 deelnemers kregen deze middag een gevarieerd programma.

De bijeenkomst startte met een inleiding van Johan van der Ende, vice-voorzitter van de VBA en Theo Kocken, directeur van de Risk Management for Financial Institutions opleiding, over de samenwerking van deze postmaster van de VU en de VBA. Theo Kocken vertelde over de praktische voordelen van het samenwerken met VBA, de inhoudelijke overeenkomsten en de aanvullingen die inbreng van de risk management opleiding en register kan brengen voor de VBA. Hij gaf in vogelvlucht een overzicht van de ontwikkeling in risicomanagement en de economische wetenschap in het algemeen. De economische wetenschap is lange tijd verworden tot een bijna exacte wetenschap waarbij economische wetten vergelijkbaar onbetwistbaar leken te zijn als natuurkundige wetten. De financiële crisis heeft er mede voor gezorgd dat de economie weer een gedragswetenschap wordt en de theorieën van onder meer Minsky, Tversky en Kahneman voet aan de grond krijgen. De crisis heeft geleerd dat economen, beleggers, risicomanagers en anderen niet kunnen uitgaan van volledig rationele consumenten, handelaren en producenten. Dit maakt het vak van risicomanager en belegger zowel complex als interessant.

 

Johan van der Ende verwelkomde de studenten en afgestudeerden van RFMI bij de VBA. Zijn enthousiaste verhaal benadrukte de vele mogelijkheden van samenwerking en versterking van de VBA. De risicomanager wordt steeds meer een sparringpartner binnen het vermogensbeheer en dat zorgt dat traditionele scheidslijnen zijn vervaagd. De samenwerking tussen investment managers en risicomanagers binnen de VBA kan hierbij helpen en is dus waardevol voor beide.

 

Na de inleiding door deze beide heren begon het inhoudelijke deel van de middag. Er waren twee presentaties. De eerste presentatie werd gegeven door Berry Debrauwer van de commissie risicomanagement van de VBA. De titel van zijn presentatie was: “De portfoliomanager: belegger of risicomanager”. Na de nodige, quasi-schertsende, disclaimers zoals “de nuancering is ver te zoeken”, vertelde hij over vermogensbeheer voor pensioenfondsen in het verleden en nu met daarbij de rol van risicomanager. Berry sloot zijn presentatie af met een aantal stellingen ten behoeve van de discussie. Er kwam een discussie los over de mate van vrijheid (tactische ruimte) die een vermogensbeheerder moet hebben om extra rendement te kunnen genereren, de invloed van benchmarks, de spanning tussen kosten en opbrengsten van meer en meer beheersmaatregelen en de mogelijke gevolgen van snelheid van besluitvorming bij het toenemende aantal schijven in de keten tussen premieontvangsten en beleggingsaankopen. Geconcludeerd werd dat de risk manager geen politieagent is, maar iemand die je helpt de weg over te steken.

 

De tweede presentatie werd gegeven door de directeur market risk management van ING Bank Harold Naus. De titel van zijn presentatie was: “All-round risk management”. Hij vertelde over de evolutie van de rol van de risicomanager, de uitdagingen en dilemma’s van de moderne risicomanager en de gevolgen voor het vak. Financiële instellingen en de maatschappij vragen om meer all-round risicomanagers en meer aandacht van de front office voor hun verantwoordelijkheid als “first line of defence” in het risicomanagement raamwerk.

 

De risicomanager had oorspronkelijk een rol als beschermer van kapitaal. Later is dit uitgebreid naar een rol van vriendelijke politieagent die meedenkt met de organisatie en sinds een aantal jaren verder is gegroeid naar een rol waarbij het klantbelang centraal staat.

 

Risicomanagers in financiële instellingen zoals banken hebben veelal zich gespecialiseerd in een type risicomanagement, zoals marktrisico of compliance risico. Situaties waarbij een type risico wordt verlaagd leiden vaak tot een toename van een ander risico. Andere dillema’s betreffen de grens tussen paternalisme en bescherming van klanten tegen onverstandige besluiten. Hoe ver wil je bijvoorbeeld als bank gaan in het verstrekken van consumptief krediet of derivaten aan MKB? Bij dergelijke dilemma’s is er noodzaak tot een gebalanceerde benadering om duurzame belangen van de klanten te dienen en risico’s van de financiële instelling te beheersen. Hiervoor zijn all-round risicomanagers en commerciële medewerkers nodig die verder willen en kunnen kijken dan hun eigen discipline om samen een goede afweging te maken tussen opbrengsten, risico’s en het maatschappelijk belang. Harold Naus sloot af met enkele aandachtspunten over een gezonde risicocultuur. Er is meer tijd nodig voor analyses en stresstesten over de disciplines heen met daarbij ook aandacht voor bijzondere scenario’s. Verder moet samenwerking dwars door afdelingen heen plaatsvinden, een focus op het risico van zaken die ‘legal but harmful’ zijn en een integrale beschouwing van risico en rendement. Dus genoeg aanknopingspunten voor moderne risicomanagers, beleggers en medewerkers uit de commercie om samen de goede diensten te leveren voor de klanten.

 

Na de inhoudelijke presentaties nam Johan van der Ende opnieuw het woord en werd Jeffrey Hennen tot zijn grote verbazing naar voren geroepen om als eerste opgenomen te worden in het register Risk Manager Financial Institutions. Johan van der Ende overhandigde hem een unieke oorkonde en een flesje wijn. En daarmee kwam de middag tot een einde. Geconcludeerd kan worden uit de inbreng van de sprekers en de respons uit de zaal dat het samengaan van het RMFI en de VBA kan bijdragen om de moderne risicomanager nog meer all-round te maken en meer bewustzijn kan kweken bij de belegger van zijn rol als “first line of defence” in het risicomanagement.

 

 

Uiteraard was daarna de gebruikelijke oergezellige borrel. Er werd nog veel nagepraat over deze geslaagde middag en werd verder gegaan met de integratie van RMFI in de VBA. Ook werden alweer plannen gemaakt om dit in de nabije toekomst verder te bewerkstelligen. Dus daar horen jullie later nog meer over!

 

Voor meer informatie over het RMFI register, het samengaan met de VBA of bijvoorbeelbeeld activiteiten die ontplooid gaan worden kan je je wenden tot  Eelke van der Meulen (eelke.vander.meulen@apg.nl) of Anne-Marie Munnik (directie@nvba.nl).

REAGEER > waardering:
0 stemmen

reacties


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018