nieuws

VBA reglement Permanente Educatie

13 januari 2012

Het PE reglement is op 27 oktober 2011 goedgekeurd door de ALV. Het reglement behelst geen verplichtstelling van permanente educatie, maar gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van beleggingsprofessionals. VBA leden die deelnemen aan permanente educatie en hun activiteiten invoeren in het (nog te installeren) PE registratiesysteem, geven daarmee automatisch toestemming voor bekendmaking van het aantal behaalde punten op de VBA website. Niet alleen PE modules van de VBA zelf tellen mee, ook opleidingen van andere aanbieders kunnen punten opleveren. De Accreditatiecommissie beoordeelt de aangemelde opleidingen en kent punten toe.

 

Hoe ging het tot nu toe?

 

Op dit moment zorgt het VBA secretariaat nog voor registratie van het aantal PE punten dat VBA leden hebben behaald. Irma Willemsen houdt bij wie hebben deelgenomen aan PE modules, losse blokken van de VU-VBA opleiding en VBA bijeenkomsten en voert vervolgens het bijbehorende aantal PE punten in. Ieder lid kan zijn of haar behaalde aantal PE punten zelf opzoeken door in te loggen op de VBA website en te gaan naar “mijn cursussen” en “PE-puntenregistratie”.

 

Voorheen leverde lidmaatschap van een vakinhoudelijke of ondersteunende commissie of het bestuur ook PE punten op. Voor opleidingen en seminars van andere aanbieders werden over het algemeen geen punten gegeven.

 

Wat gaat er veranderen?

 

Er komt een PE registratiesysteem, waarin VBA leden zelf de door hun gevolgde cursussen online kunnen registreren. De Accreditatiecommissie kent al dan niet punten toe aan de gevolgde cursussen. Op dit moment is het PE registratiesysteem nog niet operationeel. Voorlopig gaan we als volgt te werk. Als je een externe cursus wilt aanmelden, mail je alle relevante informatie over deze cursus naar Irma Willemsen (secretariaat@nvba.nl). Irma stuurt de mails door naar de Accreditatiecommissie. Na verloop van tijd krijg je bericht of er punten zijn toegekend aan de cursus, en zo ja, hoeveel. Irma voert het aantal punten in bij jouw gegevens op de VBA website.

 

Het lidmaatschap van commissies of het bestuur levert niet langer automatisch PE punten op.

 

De Accreditatiecommissie bestaat op het moment van schrijven uit Fons Lute en Eduard van Gelderen. In het winternummer van het VBA Journaal, dat is verschenen in januari 2012, is een interview met Fons Lute opgenomen.

 

Het PE reglement is te vinden op de website www.nvba.nl onder het kopje Opleidingen en staat ook hieronder.

 

Direct aan de slag met het op peil houden van je kennis?

 

Er is nog plaats op de volgende VBA PE modules:

-   Behavioral Finance

    24 en 31 januari 2012

-   ALM en Strategische Asset Allocatie Stage 2.0

    6 en 13 maart 2012

-   Opfriscursus: Actief beheer van aandelenportefeuilles 

    3 en 10 april 2012

-   Keuze tussen actief en passief beleggingsmanagement en de rol van benchmarking

    8 en 15 mei 2011


  waardering:
0 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018