nieuws

Boek Beheren van pensioenvermogen

17 september 2015

Uitgave van VBA en SPO biedt bestuurders handvatten bij moeilijke keuzes

In de dagelijkse praktijk staan bestuurders voor moeilijke en ingrijpende keuzes als het gaat om de inrichting en aansturing van beleggingen en risicomanagement. Dit zijn keuzes met betrekking tot problemen die niet vanzelfsprekend leiden tot eenduidige oplossingen. SPO en VBA helpen bestuurders en beslissers met deze lastige vragen op de bestuurstafel met de gezamenlijk uitgave:

‘Beheren van pensioenvermogen. Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel’

 

Boek slaat brug tussen praktijk en beleid

Het boek onder redactie van Alfred Slager, Fons Lute, Jan Overmeer en Jeroen Schreur omvat 18 bijdragen van toonaangevende beleidsmakers in de pensioensector. Ze gaan verder dan de aanbevelingen en eisen van de wet-en regelgeving, principes en rapporten waar pensioenfonds-bestuurders mee te maken hebben, zonder de regels voor te schrijven. Zo slaat het boek een hoognodige brug tussen praktijk en beleid.

 

Bepalen risicoprofiel van het pensioenfonds

De hamvraag voor menig bestuur is: ‘hoe bepaal ik het risicoprofiel van mijn fonds, rekening houdend met de kenmerken van mijn deelnemersbestand, de financiële kracht van het fonds, de gepercipieerde risico’s en de vigerende wettelijke kaders’? Dit boek onderkent het belang van deze vraag, maar verschaft geen kant-en-klare oplossingen. “Het blijft een bestuurlijk dilemma, daarom is het goed dat dit ‘denkboek’ voor bestuurders er is. Ik kan het van harte aanbevelen”, aldus Jean Frijns.

 

Wilt u als VBA lid het boek “Beheren van pensioenvermogen” bestellen, dan betaalt u 45 euro vrij van BTW in plaats van de standaardprijs. Inclusief E-book betaalt u 55 euro. Stuurt u dan een e-mail aan secretariaat@nvba.nl.

 

cover_plaatje.jpg

  waardering:
0 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018