Interview VBA leden

De verschillende commissies vormen de kern van de VBA. Door middel van een aantal interviews brengt de webredactie de activiteiten van de commissies meer voor het voetlicht. Deze keer aandacht voor de commissie Investment Performance Measurement (IPM). Deze commissie fungeert als platform voor het voeren van discussie en het geven van input aan (inter)nationale initiatieven ten aanzien van performancemeting en -attributie. De commissie houdt zich daarnaast bezig met de verdere ontwikkeling, implementatie en acceptatie van de Global Investment Performance Standards (GIPS) in de Nederlandse markt. Op 23 november organiseert deze commissie voor de achtste keer een Round Table. Het thema van deze editie is "Maatschappelijk verantwoord beleggen en transparante performance meting". De webredactie sprak met Casper Lötgerink, senior manager Investment & Risk Consulting bij PwC Nederland en sinds mei 2016 voorzitter van de commissie IPM.

mini interview

22 november 2016

Casper Lötgerink

Casper Lötgerink

PwC Senior manager Investment & Risk Consulting

1 - Hoe ben je bij de commissie IPM betrokken geraakt?
Ik ben van oorsprong IT-er, richting informatiekunde, en raakte al vrij snel betrokken bij vermogensbeheer. In mijn huidige functie bij PwC adviseer ik met name pensioenfondsen en verzekeraars hoe deze institutionele beleggers op de juiste manier vermogensbeheerders aan kunnen sturen en hoe zij hun uitbestede vermogen ‘beheerst’ kunnen laten beheren, zowel vanuit de optiek van investment consulting als risico management. Performance meting is daarvan een inherent onderdeel.
Een aantal jaren terug heb ik aan de hand van de GIPS-standaarden verificaties van performancerapportages uitgevoerd en kwam zo in aanraking met Erwin Jager, destijds de commissievoorzitter. Na een aantal gesprekken heeft hij mij bij de commissie gevraagd als lid vanuit de verificatiehoek. Nadat Erwin het stokje over wilde geven, ben ik op basis van een stemmingsronde binnen de commissie gevraagd om de rol van voorzitter op mij te nemen.

2 - Wat is de samenstelling van de commissie?
We hebben nu 6 leden. Globaal is de commissie verdeeld over vermogensbeheerders, institutionele beleggers, verificatiespecialisten en ook aanbieders van GIPS-software. Naast Erwin zijn dit jaar nog twee andere leden vertrokken. Daarvoor in de plaats hebben we Stanley van Klaveren, Hasib Yaqoubi en Arjan Gort bij de commissie mogen verwelkomen. Er komen waarschijnlijk op korte termijn nog twee nieuwe leden bij.

3 - Hoe vaak vergaderen jullie en wat wordt er besproken?
Uitgangspunt is dat we zo'n 10 keer per jaar bij elkaar komen. We bespreken de recente ontwikkelingen op het gebied van investment performance measurement. Naast een vaste agenda bespreken we vragen en thema's die de leden kunnen aandragen. Samen met CFA Nederland behartigen wij ook de belangen van Nederland in de internationale CFA GIPS-organisatie. Regelmatig reageert de commissie IPM op 'guidance statements' die internationaal vanuit CFA zijn geïnitieerd. Op deze wijze kunnen wij een vanuit Nederland gedragen visie op de invulling van Investment Performance Measurement geven. CFA Nederland heeft zelf overigens geen specifieke commissie. Als VBA-commissie haken wij aan bij de internationale GIPS-commissie van de CFA. Recent heb ik Nederland in Boston als 'country sponsor' vertegenwoordigd bij een internationaal GIPS-seminar van de CFA.

4 - Wat is nu actueel op het gebied van performance measurement?
Vanuit de internationale context is er recent meer informatie gekomen over hoe ‘asset owners’ ook compliance met GIPS kunnen gaan claimen. In het verleden was dit voorbehouden aan commerciële asset managers, maar nu kunnen ook bijvoorbeeld pensioenfondsen als asset owners compliance met GIPS claimen.
Een ander aspect dat we onderzoeken is de rol van duurzaamheid bij performance meting. Er is een trend in de markt om meer naar ESG-beleggingen te kijken. Het lijkt dan ook belangrijk om performance measurement een rol te kunnen geven om deze ESG-beleggingen meer transparant te maken. Wat doen bijvoorbeeld carbon-investments op het totaal van de portefeuille? We proberen als het ware een antwoord te geven op de vraag: hoe groen is groen? We hebben ESG/Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dit jaar dan ook als thema voor de Round Table gekozen.

5 - De komende Round Table?
We doen dit jaarlijks, nu voor de achtste keer. Vorig jaar was het thema 'Rente-overlays' en nu dus ESG-beleid in relatie tot performancemeting. We houden het kleinschalig, zo'n man of 30 vanuit diverse disciplines. De belangstelling is dit keer groot, wat dat betreft is de inschrijving al gesloten.
Erwin de Jager is dagvoorzitter, daarnaast hebben we als sprekers Robert Klijn, ESG specialist en tevens voorzitter van de VBA-commissie Verantwoord Beleggen, Maurice Versaevel, beleggingsstrateeg bij PGGM en Ita Demyttenaere, senior advisor bij Sustainalytics.
Overigens is het thema ESG vrij nieuw in de wereld van performance meting. Ik denk dat Nederland op dit gebied wel voorop loopt. We streven ernaar om na de Round Table over het thema te publiceren, in welke vorm weet ik nog niet.

6 - Tot slot?
We hebben recent onze doelstellingen aangescherpt om actueel te blijven. Centraal staat het vergroten en verspreiden van kennis en bewustwording van integriteit en transparantie. Je moet dan denken aan het berekenen, analyseren en presenteren van investment performance, zowel gerealiseerd rendement als risico. Dit doen we dus o.a. door ontwikkelen van aanbevelingen en best practices (proactief) op het gebied van performance meting voor de Nederlandse vermogensbeheer markt en het bijdragen aan de ontwikkeling van GIPS Performance Standaarden. Daarnaast hebben wij als doel om een expert rol te vervullen op het gebied van performance meting op de Nederlandse vermogensbeheer markt. Wij adviseren desgewenst (reactief) over de toepassing van de GIPS Performance Standaarden in specifieke gevallen en situaties.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018