discussie

Permanente educatie: zorgplicht voor u zelf!

18 januari 2014

Als bestuur van de VBA zijn wij voorstander van een geleidelijke introductie van een verplichte vorm van permanente educatie. De overkoepelende doelstelling is daarbij het versterken in het vertrouwen van de beleggingsprofessional in de rol van Ďtrusted advisorí. Vrijblijvendheid staat daarbij haaks op de professionaliteit van onze leden. Meer en meer leden vinden dat ook. We vragen de leden namelijk regelmatig hoe ze tegenover PE staan. In een jaar is het percentage leden dat een verplichte vorm van PE zou willen invoeren gestegen van 36% naar 41%.

De kern is een programma te ontwikkelen en door te ontwikkelen dat aansluit bij behoeftes van onze leden. Daarnaast zullen we ook activiteiten en cursussen buiten de VBA erkennen en waarderen als onderdeel van de PE-inspanning. Het bestuur van de vereniging heeft daarbij zeker niet alleen de wijsheid in pacht. Het bestuur zoekt daarom graag de input van de leden over dit vraagstuk.

 

Dit artikel dat in het VBA journaal winter 2013 staat, is een pleidooi voor een verplichte vorm van permanente educatie. Het is zeker ook de start van de dialoog die wij graag met onze leden willen voeren over dit onderwerp. We zouden je graag willen vragen om ons (kort) je mening te geven over de geleidelijke introductie van een vorm van verplichte educatie, zoals in het artikel geschetst. Je mening willen wij plaatsen op de website om de verdere dialoog met onze leden aan te wakkeren.

 

Graag vernemen we of je ons hiermee wil helpen en je mening hierin.

REAGEER > waardering:
3 stemmen
 • 18 januari 2014, 16:22 Mevr. I.B. Willemsen

  Ik ben geen voorstander van de verplichte vorm. Eenvoudige reden; ik kies liever een seminar op het moment dat het me interessant lijkt. De ene keer is dat een seminar van een asset manager, de andere keer van de VBA. Over het algemeen vind ik de inhoudelijke waarde van seminars behoorlijk beperkt en bezoek er daarom niet veel. Ik zou dan ook niet blij zijn om ieder jaar verplicht naar x VBA-seminars te moeten.
  Thijs Vollenbroek

  Beste Thijs,

  Bedankt voor je reactie op het artikel. We respecteren je mening omtrent het onderwerp en het valt ons op dat jouw zorg met name zit in het gebrek aan keuzevrijheid welke seminars bij te wonen. Daarom willen we je er graag op wijzen dat het volgen van (VBA-)seminars niet de enige beschikbare en geaccrediteerde invulling van de Permanente Educatie is. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om vakinhoudelijke cursussen en opleidingen van externe partijen te volgen, artikelen te schrijven voor het VBA Journaal of artikelen te publiceren in voor het vakgebied relevante tijdschriften met een wetenschappelijke status. Sommige externe aanbieders van PE-activiteiten beschikken over een standaardaccreditatie, daarnaast is het ook mogelijk om activiteiten aan te melden die nog niet geaccrediteerd zijn door de VBA Accreditatiecommissie. Zij zullen vervolgens beoordelen of en zo ja, in welke mate deze in aanmerking komen voor PE-punten. Meer informatie hierover is te vinden in het PE-reglement, dat hier op de website te vinden is.

  Het bestuur

 • 18 januari 2014, 16:23 Mevr. I.B. Willemsen

  In de meest recente uitgave van het VBA Journaal pleit het bestuur van de VBA voor verplichte Permanente Educatie. Terecht, zou ik zeggen.
  Vanuit de vereniging zelf begrijp ik het goed. Voor veel leden zal het al enige tijd geleden dat zij hun VBA opleiding hebben afgerond en is een groot deel van de opgedane kennis naar de achtergrond verdwenen. Uiteraard afgezien van de specialistische kennis die velen nodig hebben in hun functie. Ik kan me voorstellen dat het voor de vereniging, bestaande uit de beleggingsprofessionals zelf, zeer wenselijk is om het kennisniveau binnen de vereniging op peil te houden. Dit omwille van de vele functies die de VBA kan uitoefenen.
  Maar ook vanuit de leden bezien kan ik mij niet voorstellen dat zij een andere mening zijn toegedaan. Als beleggingsprofessional kun je het toch niet permitteren om nŪet bij te blijven? Er zijn binnen ons vakgebied veel ontwikkelingen gaande en als we willen bijblijven is de VBA naar mijn mening een uiterst geschikt platform hiervoor.
  Hoewel de seminars en bijeenkomsten vaak drukbezocht zijn, zal voor velen gelden dat het toch een uitdaging is om tijd vrij te maken voor specifieke bijeenkomsten waar niet direct een noodzaak toe is, maar welke wel nuttig zouden zijn. Een verplichtstelling helpt daar bij. De norm die de VBA wil stellen vind ik overigens reŽel; niet te veel, niet te weinig. En tenslotte, en niet onbelangrijk, zou het periodiek volgen van een PE bijeenkomst ook nog eens leuk zijn ťn goed voor het netwerk.
  Marleen Bosma-Verhaegh

  Beste Marleen,

  Hartelijk dank voor je reactie. Het bestuur zit op dezelfde lijn en vindt de gedachte dat een verplichte vorm kan bijdragen aan het prioriteren van Permanente Educatie door de leden van de vereniging erg interessant. Wij hopen daarnaast dat dit een positieve invloed kan hebben op bereidheid van werkgevers om mee te werken aan het volgen van Permanente Educatie van haar werknemers. Ook de observatie dat de leden van de VBA vele verschillende rollen vervullen in de financiŽle sector is relevant in deze discussie. Het bestuur heeft dit ook geconstateerd en denkt na over manieren om het PE-programma zodanig in te richten dat er voor elke rol inhoudelijk relevante activiteiten worden aangeboden. Dit zal in de praktijk een leuke uitdaging worden.

  Het bestuur

 • 18 januari 2014, 16:35 Mevr. I.B. Willemsen

  Ik kan zeker beamen dat Nederland in Europa aan de top staat van financiŽle kennis (onder meer op pensioen vlak) en dat elk initiatief om dit verder te ondersteunen een goede zaak is.
  Ik heb eigenlijk twee bedenkingen hierbij naar de VBA toe:
  1. Ik denk dat de PE sessies en de reguliere bijeenkomsten een uitstekend middel zijn om leden deze noodzakelijke educatie te bieden, en ik zou als VBA de moderne technologie verder omarmen (video opnames, digitale cursussen,Ö) en in die zin een educatie platform voor haar leden worden.
  2. Eenmaal dit platform er is, zou ik mij dan ook verder openstellen voor andere organisaties en zelfs het ruime publiek, en hen toelaten om deze informatie en educatie (al dan niet betalend) aan te bieden.
  Stefaan Coosemans

  Beste Stefaan,

  Wij denken net als jij dat de toepassing van moderne technologie binnen de activiteiten van de VBA een zeer nuttige rol kan gaan spelen, zeker ook met betrekking tot Permanente Educatie. Het bestuur is voornemens te bekijken hoe hier in de toekomst vorm aan kan worden gegeven. We horen graag jouw gedachten over het onderwerp als deze plannen meer concreet worden.

  Het bestuur

 • 19 januari 2014, 15:30 Mevr. I.B. Willemsen

  Inderdaad is dit een oud, maar wel interessant, probleem.
  De voordelen van een verplichting zijn:
  1. Iedereen gelijk, dus elk lid moet zijn PE punten halen.
  2. Lidmaatschap koppelen aan PE punten.
  3. Norm voor professionaliteit.
  De nadelen zijn:
  1. Iedereen is niet gelijk. De populatie van VBA leden is zeer divers.
  2. De kosten kunnen hoog worden. Wie gaat dat betalen?
  3. Leden verlies.
  4. Samenloop met DSI registratie.
  De moeilijkheid zit in de term beleggingsprofessional, het is geen beschermd beroep zoals advocaat. Iedere groenteman kan zich beleggingsprofessional noemen. In Amerika wordt gewerkt met een wettelijke verplichting, het bekende Series 7, zie www.finra.org.
  Ik denk dat een verplichting nu nog te vroeg is. Begin met een definitie van PE Ė is kennis (DSI is begonnen met vaardigheden). Sluit aan bij de VBA opleiding, bijvoorbeeld een college van drie uur (per jaar of twee jaar) en noem het opfris college. Laat dat 5 of 6 jaar lopen en evalueer dan de situatie.
  Succes!!
  Harry Panjer

  Beste Harry,

  Hartelijk dank voor jouw uitgebreide reactie. Het bestuur is net als jij van mening dat het terstond invoeren van een verplichting niet zinvol of haalbaar is en denkt aan een gefaseerd traject. Dit neemt niet weg dat het nu wel het moment is om in de aanloop daarnaar stappen te gaan maken en onder de leden het bewustzijn ten aanzien van het belang van Permanente Educatie te vergroten. Ook gaan we het aanbod van PE activiteiten, of het nu door de VBA zelf wordt georganiseerd of door andere partijen, uitbreiden. Daarnaast merk je terecht op dat Permanente Educatie geen opeenstapeling van kosten, studiedruk en verplichtingen moet worden van de VBA, DSI en de werkgevers. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om een goede aansluiting te vinden tussen de behoeften en verplichtingen van de verschillende partijen.

  Het bestuur

 • 19 januari 2014, 15:32 Mevr. I.B. Willemsen

  Ik ben van mening dat permanente educatie een noodzakelijke voorwaarde is voor het behoud van je geloofwaardigheid als beleggingsprofessional en als organisatie die de belangen van beleggingsprofessionals behartigt. Zonder PE zul je ontwikkelingen niet kunnen bijbenen.
  Het lijkt mij daarom ook onmogelijk om tegen transparantie te zijn. De integere beleggingsprofessional zorgt dat hij/ zij bijblijft en wat zou er tegen zijn dat dat inzichtelijk is?
  Willem van Gijzen

  Beste Willem,

  Bedankt voor je reactie. Het bestuur zit op dezelfde lijn en wij zijn het met je eens dat transparantie in de huidige maatschappij een voorwaarde is voor alle beroepsgroepen die als ďtrusted advisorsĒ van hun cliŽnten fungeren.

  Het bestuur

 • 22 januari 2014, 17:22 Dhr. Y. Boon RBA

  1. Wat we zeker moeten voorkomen, dat we net zo doorslaan als de accountants. Dat is een crime en iedereen doet maar wat om toch maar punten te halen. Heeft niks meer met permanente educatie te maken, maar alleen met punten scoren om punten te scoren.

  2. Mocht je besluiten het in te gaan voeren zou ik een stappenplan hanteren, bijvoorbeeld:

  1e jaar in 2015: Verplichte jaarlijkse registratie van relevante activiteiten lijkt mij een goede 1e stap. Zonder minimaal aantal punten te benoemen.

  Dus in jan 2016 stuur je mail, we hebben van u nog geen activiteiten over 2015 geregistreerd / gezien, wilt u dit alsnog doen of anders bevestigen dat u geen punten heeft gehaald voor PE.

  Dat wil zeggen, als je niks hebt gedaan aan permanente educatie kan je dat zien in je register.

  2e jaar in 2016. Invoeren minimaal Öx punten te behalen per 2 jaar of 3 jaar.

  Die x zou je dan niet te hoog moeten stellen, maar wel alleen echt relevante zaken.

  Door te kiezen voor 2 jaar of bijv 3 jaar , geef je deelnemers de ruimte/flexibiliteit om ook een jaar niets te doen, bijv. omdat je dat jaar een MBA doet ofzo.

  3. Tot slot : Mijn inziens permanente educatie sowieso een eigen verantwoordelijkheid. Wat daarbij aansluit is leden de keuze te geven te kiezen voor een actieve VBA registratie en passieve VBA registratie, de registratie die openbaar op de website dan zichtbaar is. Een passieve registratie is dan voor iemand die met pensioen is of voor iemand die toch in een ander werkveld is terecht gekomen en dus geen "baat" heeft bij permanente educatie.

  Succes,
  Yvo Boon

  Beste Yvo,

  Hartelijk dank voor je input. Wij zijn het volledig met je eens dat een verplichting niet onmiddellijk kan worden ingevoerd en hebben ook een gefaseerd traject voor ogen. Hoe dit precies zal worden ingevuld en wanneer hiermee zal worden gestart is nog niet bekend, maar het is wel van belang dat er nu aandacht wordt besteed aan dit thema en er bewustwording wordt gecreŽerd onder de leden over van het belang van Permanente Educatie. Het is ook niet de filosofie van het bestuur om de PE-verplichting zo omvangrijk te maken als die van accountants. Uitgangspunt blijft 20 uur per jaar, waar de accountants 40 uur per jaar aan PE dienen te besteden. Daarnaast zal er ruimte moeten worden gecreŽerd voor persoonlijke omstandigheden als het volgen van een MBA, bijvoorbeeld door af te zien van onmiddellijke gevolgen. Ook wil het bestuur rekening houden met relevante meerjarige opleidingen die leden kunnen volgen, bijvoorbeeld door hen tijdens en na deze opleiding voor een bepaald aantal jaren vrijstelling te verlenen.

  Het bestuur

 • 24 januari 2014, 10:11 Dhr. V.J.G. Heinink RBA

  Heb het artikel van Johan van der Ende gelezen en hij staat de spijker op zín kop. De uitdaging is namelijk dat het een Ďwillení zou moeten zijn ipv een Ďmoetení. Zo heb ik voor dit jaar de verplichte DSI permanente educatie op de agenda staan. Een ongelooflijk Ďmoetení waar ik dus geen zin in heb. Dit ondanks het feit dat ik wel weet dat het nodig is en goed is. De eventuele PE binnen het VBA moet dus ook vooral LEUK zijn. Op dit moment mis ik de inspiratie om daar iets concreets over te kunnen roepen maar als me wat te beginnen schiet dan schrijf ik dat alsnog.

 • 29 januari 2014, 10:21 Drs. M. Slootweg RBA

  Ik ben het volledig eens met het idee van verplichte Permanente Educatie door de VBA. Ik sta volledig achter de gebruikte argumentatie.

  De vergelijking met accountants en advocaten is terecht. Twee dagen per jaar is inderdaad wel het minimum. Waar wij als vereniging wel voor moeten waken is dat het als een verplicht nummer wordt ervaren. Punten scoren om de PE te halen wordt dan het doel, terwijl juist kennis en ervaring delen dat moet zijn.

  Dit impliceert inhoudelijke sessies, die het kennisniveau van de deelnemers naar een hoger niveau tilt.

  Samenwerking met kennisinstituten als universiteiten is daarbij een must. Vrije Universiteit, RUG, EUR zijn enkele universiteiten in ons kleine landje met allemaal economie-faculteiten. Kennis genoeg lijkt mij.

  Het probleem is wel eens dat we die, vanuit concurrentie-overwegingen, niet direct met elkaar willen delen.

  Ons mooie effectenvak verdient het om het hoge niveau te behouden en naar een nog hoger plan te tillen!

  Beste Marcel,

  Bedankt voor je reactie. De VBA heeft als doel de kwaliteit en integriteit van beleggingsprofessionals te vergroten en dit is dan ook het principe dat ten grondslag ligt aan permanente educatie. Wij zijn het met je eens dat permanente educatie absoluut niet enkel gericht moet zijn op het binnen halen van een bepaald aantal punten. Om het genoemde doel te bereiken is het natuurlijk noodzakelijk dat de activiteiten die in het kader van permanente educatie worden aangeboden van hoge kwaliteit zijn en aansluiten bij het werkgebied waarin het lid actief is. Wij verwachten dat het volgen van permanente educatie activiteiten op die manier ook het enthousiasme van de leden zal oproepen. Zoals bekend werkt de VBA samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het is ook mogelijk om een module van de VBA-VU opleiding te volgen als permanente educatie. Daarnaast is de VBA absoluut geÔnteresseerd in het uitnodigen van docenten van andere universiteiten voor het verzorgen van lezingen wanneer deze de beste binnen hun vakgebied zijn.

  Het bestuur

 • 29 januari 2014, 11:18 Mevr. I.B. Willemsen

  Ik behoor tot die 41% die voor een verplichting is. De voordelen zoals door Johan en anderen genoemd lijken mij evident.
  De bezwaren en mogelijke nadelen vind ik echter ook zeer relevant. Ledenverlies (zie reactie Harry Panjer) als gevolg van de verplichting lijkt een reŽle veronderstelling als ik naar de cijfers kijk die Johan noemt: 1) Als 41% voor verplichte PE is, is 59% niet voor. 2) De deelname aan huidige PE activiteiten door de VBA telt op tot slechts maximaal 50% van de leden.
  Om het risico van ledenverlies te verkleinen is een geleidelijke invoering verstandig maar daarnaast zijn er meer mogelijkheden. Als er leden zijn die de verplichte PE als een nadeel zien, zorg dan dat de voordelen van het lidmaatschap daar ruimschoots tegen opwegen. Probeer een grotere betrokkenheid bij de huidige activiteiten te bereiken voordat PE een verplichting wordt. En zoals al in een eerdere reactie gememoreerd is een bij alle leden passend aanbod van PE mogelijkheden noodzakelijk. Zorg voor een programma dat niet alleen inhoudelijk goed in elkaar steekt maar ook didactisch. Training en begeleiding van docenten lijkt me belangrijk voor een continue kwaliteit. Misschien maakt het combineren van het verwerven van hard skills en soft skills in een training het extra levendig en aantrekkelijk. Het lijkt mij sowieso al attractiever om met mede-VBA leden (lees vakgenoten) een training te volgen dan met willekeurige deelnemers bij elk ander instituut.
  Wellicht makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk echt dat het op die manier geen straf zal zijn om verplicht je kennis en kunde op peil te houden bij het VBA.

  Simon Knappstein

  Beste Simon,

  Bedankt voor je reactie. Het bestuur deelt jouw mening en vind je ideeŽn betreft de inhoud en opzet van PE programmaís erg interessant. Door het vergroten van het aanbod van relevante PE activiteiten en door meer bekendheid te geven aan de verschillende PE mogelijkheden verwachten we dat de leden vertrouwd raken met het volgen van permanente educatie. We denken dat daardoor het enthousiasme voor het deelnemen aan (de door de VBA georganiseerde) PE activiteiten zal groeien en verplichtstelling vervolgens geen grote stap meer is. Daarnaast zijn wij het met je eens dat vaardigheden een steeds belangrijker onderdeel worden van de werkzaamheden van de beleggingsprofessional. Het bestuur is dan ook geÔnteresseerd in manieren om dit toe te passen in de normale kennisoverdracht. Het is een mooie uitdaging om dit te gaan realiseren.

  Het bestuur

 • 11 februari 2014, 13:58 Mevr. I.B. Willemsen

  Persoonlijk ben ik tegen het voorstel van verplichte PE. Er wordt zo langzamerhand wel genoeg regelgeving en 'tick-the-box' activiteiten aan de financiŽle industrie en haar deelnemers opgelegd. Gezien de mate van specialisatie in het financiŽle vakgebied tegenwoordig - net als in andere vakgebieden - kan ik me nauwelijks voorstellen dat twee dagen educatie ervoor gaan zorgen dat deelnemers "bij de tijd" blijven.
  Naast bovenstaande heb ik ook een zeer persoonlijke reden; ik woon niet meer in Nederland en heb geen plannen om terug te keren. Alle PE modules worden in persoon in Amsterdam gegeven (en kosten Ä500 per stuk) volgens de website. Dus de invoering van PE vereisten zouden voor mij een reden zijn om mijn lidmaatschap op te zeggen.

  Chris Heeringa

  Beste Chris,

  Bedankt voor je reactie. Het bestuur heeft begrip voor je standpunt in de discussie. Wij zijn op de hoogte van het feit dat een deel van de leden niet in Nederland woonachtig is. Het PE beleid biedt dan ook veel ruimte voor de invulling van Permanente Educatie, het is absoluut niet verplicht om alleen deel te nemen aan activiteiten die in Nederland worden georganiseerd. Ook aan bijeenkomsten, seminars en congressen die door externe organisaties worden georganiseerd kunnen door de Accreditatiecommissie punten worden toegekend. Het bestuur is het ook met je eens dat het nauwelijks mogelijk is om door het volgen van twee dagen Permanente Educatie per jaar volledig bij te blijven bij alle ontwikkelingen binnen het financiŽle vakgebied. Wij denken echter niet dat dit betekent dat het volgen van Permanente Educatie daardoor geen nuttige bijdrage levert aan de kennis en vaardigheden van de leden. De vereniging heeft zich bij het bepalen van de aanbevolen PE norm van 20 uur per jaar gespiegeld aan andere beroepsorganisaties en daar lijkt een dergelijk systeem in de praktijk voldoende resultaten op te leveren.

  Het bestuur


Om misbruik tegen te gaan dient u ingelogd te zijn.
AANMELDEN >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018