bijeenkomst

Ethiek en Integriteit in de financiële sector anno 2017

Ethiek & Integriteit: "Het dichten van de kloof tussen samenleving en financiële sector"

20 september 2017
Als gevolg van de kredietcrisis van 2008 heeft het publieke vertrouwen in de financiële sector een deuk opgelopen. Hier is veel aandacht voor; een betrouwbare financiële sector is immers van groot maatschappelijk belang. Bijna 10 jaar later, zien we dat er nog steeds een kloof tussen samenleving en financiële sector bestaat; ondanks vermeende forse stappen vanuit de sector en verscherpt toezicht. De financiële sector is zich bewust van deze kloof en kijkt continue naar manieren om deze te dichten.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

De toekomstbestendige matchingportefeuille

3 oktober 2017
Toekomstbestendigheid is erg in de mode in de discussie rond pensioenen. Dit begrip kent vele gezichten. Al jaren werken sector en politiek aan toekomstbestendige pensioencontracten. Pensioenuitvoerders besteden ook veel aandacht aan de toekomstbestendigheid – duurzaamheid – van de impact die pensioenbeleggingen op onze omgeving hebben. Pensioenbeleggers tenslotte hebben weer een andere associatie: zij maken zich al jaren zorgen over het uitblijven van een toekomstbestendig rendement.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Kwantitatieve verruiming: Zin en onzin, en hoe nu verder?

12 oktober 2017
Kort na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 zijn centrale banken gestart met kwantitatieve verruiming teneinde de negatieve gevolgen voor de economie en het functioneren van het financiële systeem te bestrijden. Het door diverse centrale banken gehanteerde onconventionele instrumentarium loopt sterk uiteen.
LEES VERDER >

bijeenkomst

VBA ALM-conferentie 2017: “Sturen op risico”

2 november 2017
Dit jaar staat het ALM congres in het teken van het sturen op risico. Risicomanagement is integraal verbonden met het balansbeheer van pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Op de vraag ‘hoe te sturen op risico’ is echter geen eenduidig antwoord te geven.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Denken in scenario’s voor een robuust beleggingsbeleid

14 november 2017
Sinds de kredietcrisis kampt de wereldeconomie met persistent lage economische groei en inflatie. Hoge schuldniveaus, vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe de wereldeconomie zich verder gaat ontwikkelen is nauwelijks te voorspellen door de veelheid aan onzekere variabelen. Een robuust beleggingsbeleid betekent dat je met verschillende economische scenario’s rekening houdt en je wapent tegen de negatieve gevolgen die je niet wilt of kunt dragen. In deze PE module wordt een aantal economische stress-scenario’s verkend en onderzocht hoe je daar als belegger je voordeel mee kan doen.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Factorbeleggen; van aandelen tot andere asset classes en de toepassingen in de praktijk

12 december 2017
Factorbeleggen is een hot topic. En dit voor goede redenen. Tot nu toe vindt de bulk van factorbeleggen activiteiten plaats binnen aandelen, waar er veel academisch en praktijk bewijs bestaat dat aantoont dat aandelen met bepaalde karakteristieken (zoals value of momentum) op lange termijn efficiënte rendementsbronnen zijn. Meer recent is er ook uitvoerig naar factoren binnen andere asset categorieën gekeken. In deze PE module zullen we ingaan op factorbeleggen en academisch bewijs voor factor premies ‘everywhere’ (dat wil zeggen zowel in aandelen, als in andere asset klassen zoals bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, valuta, grondstoffen en aandelen indices). Daarnaast zullen we diep ingaan op de toepassing van factor beleggen in de praktijk in aandelen en andere asset categorieën.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2017