bijeenkomst

Researchseminar IVBN/VBA ‘Vastgoed in de beleggingsportefeuille’

10 oktober 2017
Centraal staat de rol van vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en verzekeraars. Toegelicht wordt onder meer de ideale (theoretische) omvang en de risico´s van vastgoed in de beleggingsportefeuille, de oorzaak van de verschillen tussen de theoretische allocatie en de allocatie in de praktijk, de voorspelbaarheid van vastgoedrendementen en de betekenis van Solvency II voor de ALM van verzekeraars.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Het verdisconteren van lange termijn pensioen- en verzekeringsverplichtingen

Waardering van verplichtingen: prudent disconteren of gedurfd naar groei? (wegens succes herhaald)

11 oktober 2017
De rente heeft een ongekend laag niveau en dat heeft een grote invloed op dekkingsgraden en de solvabiliteit. Pensioenen worden onbetaalbaar. Steeds meer verzekeraars stoppen met het aangaan van lange termijn garanties voor levenslange pensioenen. Nominale garanties worden met de risicovrije rente contant gemaakt. Als belegging zijn risicoloze vastrentende waarden met een lange duur beperkt beschikbaar.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Kwantitatieve verruiming: Zin en onzin, en hoe nu verder?

12 oktober 2017
Kort na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 zijn centrale banken gestart met kwantitatieve verruiming teneinde de negatieve gevolgen voor de economie en het functioneren van het financiële systeem te bestrijden. Het door diverse centrale banken gehanteerde onconventionele instrumentarium loopt sterk uiteen.
LEES VERDER >

bijeenkomst

VBA ALM-conferentie 2017: “Sturen op risico”

2 november 2017
Dit jaar staat het ALM congres in het teken van het sturen op risico. Risicomanagement is integraal verbonden met het balansbeheer van pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Op de vraag ‘hoe te sturen op risico’ is echter geen eenduidig antwoord te geven.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Denken in scenario’s voor een robuust beleggingsbeleid

14 november 2017
Sinds de kredietcrisis kampt de wereldeconomie met persistent lage economische groei en inflatie. Hoge schuldniveaus, vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe de wereldeconomie zich verder gaat ontwikkelen is nauwelijks te voorspellen door de veelheid aan onzekere variabelen. Een robuust beleggingsbeleid betekent dat je met verschillende economische scenario’s rekening houdt en je wapent tegen de negatieve gevolgen die je niet wilt of kunt dragen. In deze PE module wordt een aantal economische stress-scenario’s verkend en onderzocht hoe je daar als belegger je voordeel mee kan doen.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Factorbeleggen; van aandelen tot andere asset classes en de toepassingen in de praktijk

12 december 2017
Factorbeleggen is een hot topic. En dit voor goede redenen. Tot nu toe vindt de bulk van factorbeleggen activiteiten plaats binnen aandelen, waar er veel academisch en praktijk bewijs bestaat dat aantoont dat aandelen met bepaalde karakteristieken (zoals value of momentum) op lange termijn efficiënte rendementsbronnen zijn. Meer recent is er ook uitvoerig naar factoren binnen andere asset categorieën gekeken. In deze PE module zullen we ingaan op factorbeleggen en academisch bewijs voor factor premies ‘everywhere’ (dat wil zeggen zowel in aandelen, als in andere asset klassen zoals bedrijfsobligaties, overheidsobligaties, valuta, grondstoffen en aandelen indices). Daarnaast zullen we diep ingaan op de toepassing van factor beleggen in de praktijk in aandelen en andere asset categorieën.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2017