bijeenkomst

Het verdisconteren van lange termijn pensioen- en verzekeringsverplichtingen

Waardering van verplichtingen: prudent disconteren of gedurfd naar groei?

8 juni 2017
De rente heeft een ongekend laag niveau en dat heeft een grote invloed op dekkingsgraden en de solvabiliteit. Pensioenen worden onbetaalbaar. Steeds meer verzekeraars stoppen met het aangaan van lange termijn garanties voor levenslange pensioenen. Nominale garanties worden met de risicovrije rente contant gemaakt. Als belegging zijn risicoloze vastrentende waarden met een lange duur beperkt beschikbaar.
LEES VERDER >

bijeenkomst

MiFID II: Product Governance, Inducement en kosten

15 juni 2017
MiFID II wijzigt regelgeving voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen. De nieuwe wet- en regelgeving wordt van toepassing op 3 januari 2018. Met nog een half jaar te gaan geeft Dan Hedley inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Microfinanciering

16 juni 2017
De Dutch Commission on Bonds organiseert een bijeenkomst over Microfinance. Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt steeds belangrijker voor Nederlandse institutionele beleggers. Maar hoe past Microfinance binnen dit plaatje en waar moeten beleggers opletten indien zij hierin willen beleggen?
LEES VERDER >

bijeenkomst

Integrated Reporting

27 juni 2017
Anno 2017 zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële informatie en Integrated Reporting. Een eerdere Integrated Reporting bijeenkomst van de VBA was een groot succes. Daarom is het tijd om nieuwe ontwikkelingen te delen en te bespreken op het gebied van geïntegreerd rapporteren.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Ethiek en Integriteit in de financiële sector anno 2017

Ethiek & Integriteit: "Het dichten van de kloof tussen samenleving en financiële sector"

20 september 2017
Binnen financiële instellingen is ruime aandacht voor ethiek en integriteit. Een betrouwbare financiële sector is immers van groot maatschappelijk belang. Met waarden als “transparantie” en “de klant centraal” meent de sector forse stappen te zetten om het vertrouwen te herwinnen. Nog steeds blijkt in de samenleving daarover juist een tegengesteld beeld te bestaan. De financiële sector is zich bewust van deze kloof en kijkt continu naar manieren om deze te dichten.
LEES VERDER >

bijeenkomst

VBA ALM-conferentie 2017: “Sturen op risico”

2 november 2017
Dit jaar staat het ALM congres in het teken van het sturen op risico. Risicomanagement is integraal verbonden met het balansbeheer van pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Op de vraag ‘hoe te sturen op risico’ is echter geen eenduidig antwoord te geven.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Denken in scenario’s voor een robuust beleggingsbeleid

14 november 2017
Sinds de kredietcrisis kampt de wereldeconomie met persistent lage economische groei en inflatie. Hoge schuldniveaus, vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe de wereldeconomie zich verder gaat ontwikkelen is nauwelijks te voorspellen door de veelheid aan onzekere variabelen. Een robuust beleggingsbeleid betekent dat je met verschillende economische scenario’s rekening houdt en je wapent tegen de negatieve gevolgen die je niet wilt of kunt dragen. In deze PE module wordt een aantal economische stress-scenario’s verkend en onderzocht hoe je daar als belegger je voordeel mee kan doen.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2017