Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Behavioral Finance en Risk Management

25 april 2018

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Dr. G. Baltussen

Dit blok bestaat uit 6 hoorcolleges en 1 casuscollege

 

Inleiding

Behavioral Finance heeft als doelstelling het beter begrijpen van financieel economische beslissingen en hun impact op financiële markten aan de hand van inzichten uit de psychologie en sociologie. Het traditionele financieel economische paradigma probeert financieel economische beslissingen en markten te begrijpen door uit te gaan van zo optimaal mogelijk handelende economische agenten en markt krachten die misprijzingen direct en snel corrigeren; m.a.w. het gaat uit van rationele beslissingsnemers. Echter, dit paradigma blijkt in vele situaties een slechte beschrijving van menselijk handelen te geven. Zo kunnen vele persistent empirische bevindingen niet met dit paradigma verklaard worden.

 

Wij (als mensen) handelen niet altijd op de meest optimale manier. In vele situaties vallen we ten prooi aan zogenaamde ‘gedragsvalkuilen’ die resulteren in niet-optimaal gedrag en het nemen van teveel risico’s. Wat zijn deze gedragsvalkuilen, wat zijn hun consequenties, hoe kunnen we ze herkennen, hoe gevoelig zijn we voor ze, wat is hun impact op financieel economische beslissingsituaties en markten, en hoe kunnen we hun impact beperken of zelfs voorkomen?

 

Met behulp van interactieve sessies en vele praktijk toepassingen zal dit vak op deze vragen ingaan met een speciale focus op de consequenties voor, en toepassingen in financieel risico management. Participanten zullen een skillset ontwikkelen om gedragsvalkuilen en hun impact te herkennen op zowel hun eigen als andermans beslissingen zoals die van collega’s en concurrenten. Daarnaast zal men vaardigheden ontwikkelen om de belangrijkste aspecten uit de Behavioral Finance te kunnen toepassen in de praktijk van beleggen en financieel risico management.

 

Het programma van dit blok heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

  • Een grondige kennis van patronen in beleggers- en investerings-gedrag, waaronder inzicht in de belangrijkste psychologische concepten.
  • Een goed begrip van de impact van de psychologische concepten op beleggings-, en investerings- beslissingen en risico management. De student weet wanneer en hoe deze concepten kunnen leiden tot gedragsvalkuilen en wat de potentiele impact is.
  • Kennis van en inzicht in manieren om rationele beleggings-, en investerings- beslissingen te nemen, met speciale focus op de context van risico management.
  • Inzicht in manieren om de impact van gedragsvalkuilen op beleggings-, en investerings- beslissingen te beperken, met speciale focus op de context van risico management.
  • Kennis van en inzicht in hoe psychologische concepten samenkomen in financiele markten en de consequenties daarvan voor het gedrag van marktbewegingen.
  • Kennis van en inzicht in het oplossen van case vraagstukken. De student leert samen te werken en taken te verdelen. De student leert hoe op academisch niveau zelfstandig data verzameld dient te worden en hoe bronnen gevonden moeten worden. Daarnaast leert de student op een gestructureerde en heldere wijze mondeling en schriftelijk te presenteren over het gegeven advies.

 

Literatuur

  •  Artikelen digitaal beschikbaar op Canvas.

 

Behavioral Finance en Risk Management

Woensdag 25 april

19.00-22.00

Agora 2

Dr. G. Baltussen

Woensdag 2 mei

19.00-22.00

Agora 2

Dr. G. Baltussen

Woensdag 9 mei

19.00-22.00

Agora 2

Dr. G. Baltussen

Woensdag 16 mei

19.00-22.00

Agora 2

Dr. G. Baltussen

Woensdag 23 mei

15.00-18.00

19.00-22.00

Agora 2

Dr. R.A.J. Bosman

Dr. G. Baltussen

Woensdag 30 mei

19.00-22.00

Agora 2

Prof. Dr. T. Kocken

Tentamen Behavioral Finance maandag 11 juni, herkansing vrijdag 14 september

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


AANMELDEN >

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018