Permanente educatie

Denken in scenario’s voor een robuust beleggingsbeleid

14 november 2017 en 21 november 2017

Tijd: 13.30 - 17.30 uur

Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

Sinds de kredietcrisis kampt de wereldeconomie met persistent lage economische groei en inflatie. Hoge schuldniveaus, vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe de wereldeconomie zich verder gaat ontwikkelen is nauwelijks te voorspellen door de veelheid aan onzekere variabelen. Een robuust beleggingsbeleid betekent dat je met verschillende economische scenario’s rekening houdt en je wapent tegen de negatieve gevolgen die je niet wilt of kunt dragen. In deze PE module wordt een aantal economische stress-scenario’s verkend en onderzocht hoe je daar als belegger je voordeel mee kan doen.

De mondiale economische groei zou aan de ene kant kunnen verrassen, doordat consumenten en bedrijven in het kielzog van de Amerikaanse overheid meer gaan besteden en investeren. Aan de andere kant kan de economie bij een nieuwe calamiteit, zoals een politieke crisis in het eurogebied of een schuldencrisis in China, afglijden naar een langdurige recessie. Ook is het denkbaar dat populisme leidt tot meer protectionisme, economische stagnatie en substantieel hogere prijzen (stagflatie). Dit maakt dat je als belegger rekening moet houden met verschillende scenario’s.

 

Docenten  

Ronald Bosman, consultant op het terrein van (gedrags)risicomanagement en verbonden als docent aan de School of Finance & Risk Management, Vrije Universiteit Amsterdam

Thomas van Galen, adviseur en onderzoeker bij Cardano en verbonden als docent aan de School of Finance & Risk Management, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Voor wie

De module is zeer geschikt voor iedereen die in de dagelijkse praktijk betrokken is bij advies over of beheer van beleggingsportefeuilles. Ook is deze module zeer relevant voor beleggingsprofessionals met een andere beroepsmatige interesse, zoals risk management, corporate finance, strategy of credit analysis.

 

Aanpak

De docenten geven een inleiding over het denken in scenario’s. Deelnemers gaan in kleine groepjes zelf aan de slag met het doordenken van een aantal economische scenario’s en implicaties voor financiële markten. De bevindingen van ieder groepje worden plenair besproken en er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

 

Programma

De eerste middag start met een korte inleiding over de geschiedenis en methodologie van het scenario denken. Daarna wordt een aantal economische trends én onzekerheden besproken die de basis vormen van mogelijke toekomstscenario’s (denk aan populisme, innovatie, vergrijzing, monetaire experimenten). Deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag met het verkennen van een aantal economische scenario’s. Het bedenken van een consistente verhaallijn staat hierbij centraal.

 

De tweede middag staat in het teken van het voeren van een robuust beleggingsbeleid. Hoe doe je dit in de praktijk en waar loop je als belegger tegenaan? Startpunt is de vertaling van economische scenario’s naar relevante variabelen op de financiële markten zoals rentes en risicopremies. Er is aandacht voor zaken als timing, hedging en prijsbepaling. Ook tijdens deze middag gaan deelnemers weer zelf aan de slag. De module wordt afgesloten met een plenaire discussie. 

Puntenwaardering

8 punten punten

 

Kosten

De prijs bedraagt 500 Euro voor leden van de VBA, 600 Euro voor leden van CFA Netherlands & AG-AI en 900 Euro voor overige geïnteresseerden. De bedragen zijn vrijgesteld van btw. Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018