PE nieuws

Nieuwe PE-activiteiten geaccrediteerd

20 april 2017

Omdat iedereen op een andere manier leert en andere voorkeuren heeft als het gaat om permanente educatie wil de VBA haar leden een breed scala geaccrediteerde PE-activiteiten aan bieden.

Daarom wordt vanaf heden ook het lezen van artikelen in (semi-) wetenschappelijke vaktijdschriften en het volgen van online webinars geaccrediteerd.

 

Lezen van artikelen in vakbladen

Het aantal punten dat wordt toegekend voor het lezen van artikelen uit (semi-) wetenschappelijke vakbladen is afhankelijk van de kwaliteit (‘zwaarte’) van het vakblad en het aantal pagina’s dat een artikel beslaat. Uitgangspunt hierbij is één PE-punt per uur besteed aan het lezen. U kunt op onze website invoeren hoeveel pagina’s u gelezen heeft uit welk tijdschrift. Voor het VBA Journaal geldt dat er meerdere inhoudelijke artikelen rondom het centrale thema gelezen kunnen worden om aan de benodigde leestijd voor PE-accreditatie te komen. De gelezen artikelen dienen tezamen tenminste 10 pagina’s te beslaan om voor 1 PE punt in aanmerking te komen. De katernen ‘Onderzoek’, ‘Praktijk’ en ‘Opinie’ zijn hierbij de inhoudelijke artikelen die gecombineerd kunnen worden om voor PE-accreditatie in aanmerking komen.

 

Volgen van webinars

Het volgen van opleidingen op afstand heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen en voor sommige van u is dit wellicht bij uitstek een handige manier om bij te blijven op uw vakgebied. Onder webinars worden alle online seminars, lezingen, colleges en dergelijke verstaan die bijdragen aan de actuele kennis op uw vakgebied. Voor webinars waarvan de inhoud als zwaar wordt beoordeeld geldt dat één uur besteed aan PE gelijk staat aan 1 PE-punt. Voor webinars waarvan de inhoud als minder zwaar wordt beoordeeld geldt dat twee uur besteed aan PE gelijk staat aan 1 PE-punt.

 

Puntentoekenning

Om voor accreditatie in aanmerking te komen dienen drie korte vragen beantwoord te worden over het gelezen artikel of het gevolgde webinar. Dit om de toepassing van de verkregen kennis te stimuleren. Gevraagd wordt naar de belangrijkste conclusies, leerpunten en praktische toepassingsmogelijkheden. Steekproefsgewijs zal gekeken worden naar de inhoudelijke beantwoording van de vragen.

 

U kunt net als voor andere PE-activiteiten via een invulscherm op de website punten toekennen. Indien u een artikel heeft gelezen uit een vaktijdschrift dat nog niet in de lijst voorkomt vult u het formulier “Overige tijdschriften”op de website in. De Accreditatiecommissie van de VBA zal vervolgens de kwaliteit van het betreffende tijdschrift beoordelen alvorens punten toe te kennen. U kunt de vragen beantwoorden in het formulier waarmee u de PE-punten kunt registreren op de website.

  waardering:
0 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018