PE nieuws

Waarom zou ik PE punten registreren?

25 januari 2016

Afgelopen oktober is het bestuursvoorstel om verplichtstelling van permanente educatie in te voeren afgewezen. Het aantoonbaar behalen van voldoende permanente educatie (PE) punten wordt daarmee geen voorwaarde voor het lidmaatschap van de VBA. Waarom zou u dan als VBA lid toch uw PE punten registreren middels de VBA website? Dit kan om verschillende redenen relevant zijn.

Het VBA ledenregister is openbaar en iedereen die hier toestemming voor heeft gegeven wordt genoemd met ook de vermelding van behaalde PE punten. Iedere potentiële werkgever of opdrachtgever kan dit overzicht dan ook raadplegen om te zien hoe een VBA lid haar kennis onderhoudt.

 

Het behalen van de DSI Periodieke Toets wordt door de VBA erkend als PE inspanning en hiervoor kunnen PE punten opgevoerd worden. We zijn met DSI in gesprek of PE inspanningen die VBA leden registreren ook door DSI worden erkend. Concreet onderzoeken we of VBA PE punten in de toekomst in plaats kunnen komen van de DSI kennistoets. Het gesprek hierover loopt dus. Tegelijkertijd wachten we op uitspraken van het Ministerie van Financiën hoe eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid en vaardigheden van beleggingsprofessionals werkzaam in het MiFID II domein wettelijk verankerd gaan worden. Ook hier zouden de VBA PE punten relevant kunnen worden (zie Strengere regelgeving biedt kansen!).

 

Kortom, ook zonder de verplichtstelling kan het registreren van PE punten interessant zijn. En naar onze verwachting zal dit nog relevanter worden.

  waardering:
2 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018