PE nieuws

Uitslag stemming ALV voorstel

1 november 2015

We hebben als bestuur aan u het voorstel gedaan om permanente educatie een verplicht karakter te geven, in lijn met de door ons als vereniging gepropageerde waarden van professionaliteit en integriteit. In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering hebben we u al bericht over het verloop van de elektronische stemming, waarmee we aangaven dat aanname van het voorstel niet waarschijnlijk was.
Met de stemmen van de ALV maken we nu de eindbalans op.

Van de 1073 stemgerechtigde leden heeft 38% gestemd voor invoering van een verplichte vorm van permanente educatie. Dit ligt ruim onder de benodigde 75% van de uitgebrachte stemmen, waarmee het voorstel dus is afgewezen.

Wij zijn als bestuur enerzijds teleurgesteld dat permanente educatie geen verplicht karakter zal krijgen, anderzijds zijn we verheugd dat het onderwerp de leden zo raakt, getuige het hoge aantal leden dat haar stem heeft uitgebracht (384 of wel 36% van het aantal stemgerechtigde leden).

 

Permanente educatie blijft onze aandacht houden gezien het hoge tempo van ontwikkelingen op het vakgebied en verwachte ontwikkelingen bij regelgevers en toezichthouders. U heeft zich duidelijk uitgesproken dat de primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van kennis en vaardigheden bij een lid zelf moet blijven liggen. Wij willen u daarbij ondersteunen met een inhoudelijk goed en breed aanbod van PE activiteiten, dat ook verder doorontwikkeld zal worden. Daarnaast bieden wij u de faciliteiten om uw PE inspanningen des gewenst aantoonbaar te kunnen maken. Ook dit zal verder doorontwikkeld worden. 

 

Wij danken u voor uw betrokkenheid in deze en gaan ook graag in de toekomst met u de dialoog aan over de strategie van de vereniging.

 

Het bestuur van de VBA

  waardering:
0 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018