PE nieuws

ALV voorstel PE verplichtstelling

6 oktober 2015

Voor een beroepsgroep als de beleggingsprofessionals is actuele kennis en kunde belangrijk om voor klanten de juiste beleggingsbeslissingen te nemen of om de juiste adviezen te geven. In het winternummer van 2013 van het VBA Journaal heeft het bestuur een pleidooi gehouden voor de geleidelijke introductie van een verplichte vorm van permanente educatie (PE) met het artikel “Zorgplicht voor u zelf!”. Dit was de start van een dialoog met leden over het onderwerp.

Via verschillende kanalen heeft het bestuur input gevraagd van leden over de verplichtstelling, zijn vragen beantwoord en is ingegaan op suggesties. Ook zijn peilingen gehouden onder leden hoe zij denken over de mogelijke invoering van een PE verplichting. Op basis van input van leden is verder gewerkt aan de zichtbaarheid van PE, het makkelijk registeren van behaalde PE-punten op de website en aan het PE aanbod met externe cursussen en andere activiteiten die geaccrediteerd kunnen worden.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van oktober 2014 heeft het bestuur een concept PE reglement ter informatie voorgelegd: hoe zou de PE verplichtstelling voor VBA leden er concreet kunnen uitzien? Dit concept PE reglement is besproken tijdens twee ronde tafelbijeenkomsten in maart van dit jaar. De gesprekken waren zeer constructief, met een diversiteit van opvattingen. VBA leden vinden in het algemeen PE zeer belangrijk om hun vak goed uit te kunnen oefenen, maar zijn verdeeld of dit door een verplichtstelling gekoppeld aan het VBA lidmaatschap zou moeten gebeuren. Of dat leden dit op vrijwillige basis zouden moeten doen, omdat klanten, concurrenten, werkgevers, dit toch wel verwachten of afdwingen.

 

Het bestuur meent dat ontwikkelingen onderschrijven dat de invoering van een PE verplichting een passende stap is voor een beroepsvereniging als de VBA die staat voor de kwaliteit en integriteit van haar leden. Veel andere beroepsverenigingen bewaken al die kwaliteit en integriteit van hun leden en hun beroepsgroep middels verplichte permanente educatie of bewegen in die richting. De verplichting geldt bijvoorbeeld al voor accountants, actuarissen, advocaten, belastingadviseurs en financieel planners.

 

Vanaf 2017 zullen eisen voor kennis en vakbekwaamheid van beleggingsprofessionals werkzaam in het MiFID II domein wettelijk verankerd worden. Inzet van de VBA is dat lidmaatschap in combinatie met de bijbehorende PE-inspanningen voldoende zou moeten zijn om aan die nieuwe eisen te voldoen. De VBA spreekt ook met DSI over eventuele vrijstelling van de DSI Periodieke Kennistoets als voldoende PE inspanningen zijn verricht.

 

Dit alles maakt dat het bestuur haar wens om PE binnen de VBA een verplichtend karakter te laten krijgen, gaat voorleggen aan de leden van de VBA bij de ALV van 27 oktober 2015.

                                                                                                   Het bestuur van de VBA

 

Laat uw stem horen!

Aan de ALV zal in oktober 2015 het voorstel ter stemming worden gebracht om per 1 januari 2016 PE verplicht te maken voor de gewone leden van de VBA. De verplichtstelling bestaat uit een PE inspanning van tenminste 60 punten over een periode van drie jaar oftewel gemiddeld 20 punten per jaar. Voor leden opgenomen in het Risk Manager Financial Institutions (RMFI) register geldt deze verplichtstelling al.

 

In het huidige PE reglement en het PE puntensysteem kunt u na lezen welke activiteiten als PE gerekend worden en met hoeveel punten die beoordeeld kunnen worden.

 

Omdat de invoering van een PE verplichtstelling een belangrijke beslissing is, wil het bestuur de meningen horen van haar leden. Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen te stemmen, kan voor dit specifieke onderwerp voorafgaand aan de ALV elektronisch gestemd worden.

 

De elektronisch stemming zal open staan vanaf 13 oktober tot en met 26 oktober 2015. U ontvangt hiervoor een persoonlijke mail waarmee u kunt stemmen. Uiteraard bent u in plaats van elektronisch te stemmen in de gelegenheid ter plekke te stemmen tijdens de ALV op 27 oktober 2015 te Amsterdam. Of u kunt iemand een volmacht verlenen om voor u te laten stemmen tijdens de vergadering.

 

Het voorstel om PE als verplichting in te voeren zal aangenomen worden als een driekwart meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vóór stemt.   

 

Nieuw: “opfrismodule” in VBA PE programma Opfrisser.jpg

Zoals u middels eerdere nieuwsbrieven bent geïnformeerd worden u in het verenigingsjaar 2015-2016 weer verschillende actuele PE modules aangeboden. Implicaties van de lage rente, nieuwe regelgeving, gedragsvalkuilen bij beleggingsadvisering is een aantal van de onderwerpen dat aan bod komt. Nieuw in ons programma is een zogenaamde “opfrisser” om u helemaal weer bij te spijkeren op een bepaald onderwerp. Dit seizoen heeft u de mogelijkheid uw kennis op het gebied van portefeuillemanagement weer bij te spijkeren.

 

U kunt zich nog inschrijven voor verschillende PE modules, klik hier voor het volledige programma.

 

Accreditatie en korting AIF cursussen

Het is uiteraard belangrijk dat u die PE activiteiten kunt volgen die relevant zijn voor uw dagelijks werk. De VBA wil daarom zoveel mogelijk opleidingen of cursussen op voorhand selecteren en accrediteren die kwalitatief hoogwaardig en relevant zijn voor leden, zodat het voor u gemakkelijk is uw PE punten te registreren.

 

Het Amsterdam Institute of Finance (AIF) biedt hoogwaardige cursussen aan die zeker kunnen aansluiten bij de vakgebieden van VBA leden. Deze cursussen zijn geaccrediteerd en opgenomen in het PE programma van de VBA. Als VBA lid krijgt u bij inschrijving 10% korting op de prijs van de cursus. U dient hiervoor de code VBAAIF in te geven bij uw online inschrijving.

 

Bespoedigen accreditatieproces

De Accreditatiecommissie van de VBA moet soms aanvragen afwijzen omdat niet voldoende informatie wordt aangeleverd om de kwaliteit en het toegevoegde proces van een cursus te kunnen beoordelen. Wanneer alsnog de informatie wordt aangeleverd, zal de cursus opnieuw beoordeeld worden. Dit levert dus wel de nodige vertraging op. Levert u dus gelijk bij een activiteit die niet op voorhand geaccrediteerd is, het gedetailleerde programma aan.

 

In enkele gevallen zal de Accreditatiecommissie een aanvraag voor toekenning afwijzen omdat de inhoud van een cursus van onvoldoende diepgang wordt beoordeeld om als PE te tellen. Ook komt het voor dat afwijzing plaatsvindt omdat het onderwerp van de cursus onvoldoende aansluit bij het - al breed gedefinieerde - vakgebied van de beleggingsprofessional. Mocht u het niet eens zijn met de afwijzing dan kan u binnen één maand een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen bij de Accreditatiecommissie. Mocht de heroverweging niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan u binnen één maand na de heroverweging beroep instellen door een gemotiveerd beroepsschrift in te dienen bij het bestuur.

  waardering:
2 stemmen
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018