Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Portefeuillebeheer Vastrentende Waarden

6 september 2017

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Prof.dr. P.A. Stork
Dit blok bestaat uit 8 hoorcolleges en 1 casuscollege.

Inhoud 

Vastrentende waarden behoren tot de oudst bekende beleggingsinstrumenten van de westerse wereld. Al vanaf de hoogtijdagen van handelssteden als Venetië, Genua en Brugge werden wissels en schuldbewijzen gebruikt als de financiële tegenhanger van de goederenstroom. Niet direct betaalde goederen werden gefinancierd met een krediet of een uitgestelde betaling die feitelijk de vorm van een verplichting of “obligation” hadden. De beloning voor het verstrekken van deze faciliteit van geldelijke middelen bestond uit interest of rente. In die tijden werd de beloning meestal uitgedrukt in een vast rentepercentage. De “vergelding” werd geboden ter compensatie van het uitstellen van de consumptie alsook ter vergoeding van de mogelijkheid dat de verstrekte geldelijke middelen tussentijds minder waard zouden worden of zelfs verloren zouden gaan. Ook in die tijden waren inflatie en faillissement een bekend fenomeen! Ter voorkoming van een te hoog risico spreidde ook in die tijd een belegger (vaak: de koopman) zijn vermogen over een portefeuille:

 

“Goddank, heb ik mijn goed niet toevertrouwd, aan één galjoen of één plaats, en mijn vermogen is niet helemaal afhankelijk, van de uitkomst van dit lopend jaar. Daarom zijn ’t niet mijn zaken die me somber stemmen”. (Shakespeare’s Koopman van Venetië)

 

Aan deze basisbegrippen en het denken uit de beginjaren is niet veel veranderd. Ook bij het moderne beheer van vastrentende waarden zijn de reële rentevergoeding, de verwachte inflatie, de onzekerheid over het renteverloop, het default risico, en het zoeken naar spreiding de bepalende factoren voor waarde en opbrengst van een portefeuille. Bij de operationele invulling van het beheer is echter wel het nodige veranderd. Was het beheer van vastrentende waarden tot in de jaren tachtig feitelijk nog sterk vergelijkbaar met het beheer zoals dat in vroegere eeuwen gebeurde, met de entree van de computer en de hieraan verbonden reken- en analysecapaciteit is hieraan enorm veel veranderd. Deze “processing power” zorgde ervoor dat complexere vragen op het gebied van vastrentende waarden beheer konden worden gesteld en beantwoord. Het accent verschoof hierdoor in de jaren negentig van het “analyseren en selecteren van individuele leningen” naar “het berekenen van het karakter van een portefeuille van leningen” en “het bepalen van de geschikte strategie om deze portefeuille te beheren”. In de huidige tijd wordt nog een stap verder gegaan en ligt de nadruk op het combineren van mogelijke strategieën om zo goed mogelijk te voldoen aan de rendement/risico-eisen van een belegger. In het blok “Portefeuillebeheer van vastrentende waarden” wordt aandacht besteed aan de grondbeginselen van rendement en risico van obligaties, het management van portefeuilles, en het construeren van complexe multi–strategieën. Allereerst worden de hier al genoemde basisbegrippen opgefrist en worden de actuele kenmerken en ontwikkelingen van “de markt” beschreven waarop de handel in de instrumenten plaatsvindt. Op basis hiervan worden in de volgende twee colleges de belangrijkste bronnen van onzekerheid van de inkomsten aan de orde gesteld. Deze begrippen worden gebruikt bij het bouwen van portefeuilles en het analyseren van de strategieën die hiermee gevolgd kunnen worden. Al deze onderwerpen komen samen in de hierop aansluitende case.

 

Leerdoelen

Het programma in deze module heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

  • Een goed begrip van de aard en werking van de vastrentende markten en vermogenstitels.
  • Een grondige kennis en inzicht op post-master niveau van risico- en rendementskarakteristieken, de waardering, risico- en performance-meting van de verschillende vermogenstitels die onder vastrentende waarden worden geclassificeerd.
  • Praktische kennis van de samenstelling en het beheer van vastrentende portefeuilles.
  • Toepassen van kennis en inzicht door het oplossen van beleggingsvraagstukken in de Oldanen pensioenfonds casus (NHS).
  • Op een gestructureerde en heldere wijze zowel mondeling als schriftelijk kunnen presenteren.

 

Literatuur

  • Fabozzi, F.J., Bond Markets, Analysis and Strategies, 9th edition, Pearson Prentice Hall, 2016.
  • Artikelen

 

Portefeuillebeheer Vastrentende Waarden

1

Woensdag 6 september

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

2

Woensdag 13 september

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

3 / 4

Woensdag 20 september

15.00-18.00

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

Sandor Steverink, MSc

5

Woensdag 27 september

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

6 / 7

Woensdag 4 oktober

15.00-18.00

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

M. van der Vorst, MSc

8

Woensdag 11 oktober

19.00-22.00

Agora 2

W. ten Brinke, MSc

9

Woensdag 18 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. P.A. Stork

Tentamen Portefeuillebeheer Vastrentende Waarden maandag 30 oktober 2017, herkansing dinsdag 16 januari 2018

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018