PE nieuws

PE-voucher: heeft u hem al verzilverd?

Het afgelopen jaar hebben alle reguliere en geassocieerde leden van de VBA een PE-voucher ter waarde van 500 euro ontvangen. Met de voucher kunt u gratis een permanente educatie (PE) module van de VBA volgen.
LEES VERDER >

PE nieuws

Nieuwe PE-activiteiten geaccrediteerd

Omdat iedereen op een andere manier leert en andere voorkeuren heeft als het gaat om permanente educatie wil de VBA haar leden een breed scala geaccrediteerde PE-activiteiten aan bieden.
LEES VERDER >

PE nieuws

Download uw PE-certificaat!

De VBA adviseert haar leden om per periode van drie jaar ten minste 60 uur effectief aan permanente educatie te besteden, om zo uw kennis en vaardigheden te onderhouden.
LEES VERDER >

PE nieuws

Online cursus Environmental Social and Governance Analyst EFFAS

In samenwerking met EFFAS is het mogelijk om online de gecertificeerde EFFAS cursus Environmental Social and Governance Analyst (CEESGA) te volgen.
LEES VERDER >

PE nieuws

Accreditatie cursussen AI en AIF

De VBA waardeert sinds 2015 de voor haar leden interessante cursussen van het Amsterdam Institute of Finance (AIF) en het Actuarieel Instituut (AI) met PE-punten.
LEES VERDER >

PE nieuws

Strengere regelgeving biedt kansen!

Met de introductie van MiFID II krijgen beleggingsondernemingen te maken met stevig aangescherpte regelgeving ten aanzien van de bescherming van de niet-professionele belegger. Hoewel veel regelgeving nog niet gespecificeerd is, zijn beleggingsondernemingen zich hierop wel aan het voorbereiden.
LEES VERDER >

PE nieuws

Bewijs van behalen inspanningen

Om het voor u nog gemakkelijker te maken uw punten te kunnen tonen aan uw (potentiële) werkgever of opdrachtgever heeft u nu de mogelijkheid een “bewijs van behalen PE inspanningen” te downloaden van de website.
LEES VERDER >

PE nieuws

Waarom zou ik PE punten registreren?

Afgelopen oktober is het bestuursvoorstel om verplichtstelling van permanente educatie in te voeren afgewezen. Het aantoonbaar behalen van voldoende permanente educatie (PE) punten wordt daarmee geen voorwaarde voor het lidmaatschap van de VBA. Waarom zou u dan als VBA lid toch uw PE punten registreren middels de VBA website? Dit kan om verschillende redenen relevant zijn.
LEES VERDER >

PE nieuws

Accreditatie CFA bijeenkomsten

Het is belangrijk dat u die PE activiteiten kunt volgen die relevant zijn voor uw dagelijks werk. De VBA wil daarom zoveel mogelijk opleidingen of cursussen op voorhand selecteren en accrediteren die kwalitatief hoogwaardig en relevant zijn voor leden, zodat het voor u gemakkelijk is uw PE punten te registreren.
LEES VERDER >

PE nieuws

Uitslag stemming ALV voorstel

We hebben als bestuur aan u het voorstel gedaan om permanente educatie een verplicht karakter te geven, in lijn met de door ons als vereniging gepropageerde waarden van professionaliteit en integriteit. In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering hebben we u al bericht over het verloop van de elektronische stemming, waarmee we aangaven dat aanname van het voorstel niet waarschijnlijk was.
Met de stemmen van de ALV maken we nu de eindbalans op.
LEES VERDER >

PE nieuws

ALV voorstel PE verplichtstelling

Voor een beroepsgroep als de beleggingsprofessionals is actuele kennis en kunde belangrijk om voor klanten de juiste beleggingsbeslissingen te nemen of om de juiste adviezen te geven. In het winternummer van 2013 van het VBA Journaal heeft het bestuur een pleidooi gehouden voor de geleidelijke introductie van een verplichte vorm van permanente educatie (PE) met het artikel “Zorgplicht voor u zelf!”. Dit was de start van een dialoog met leden over het onderwerp.
LEES VERDER >

PE nieuws

Behalen van PE punten buiten de VBA

Het blijkt dat het voor sommige leden van de vereniging niet altijd duidelijk is dat zij de mogelijkheid hebben om buiten de VBA ook PE activiteiten te volgen die erkend worden door de VBA.
Naast het volgen van de PE modules die de VBA zelf aan biedt is het mogelijk om op vele andere manieren uw persoonlijke PE programma in te vullen.
LEES VERDER >

PE nieuws

Accreditatie DSI periodieke toets

Eind 2013 heeft DSI de periodieke toets die alle beleggingsprofessionals met een DSI-registratie moeten afleggen verbreed. Voor de inschrijving in de DSI-registers worden daarom nu meer PE-punten toegekend dan voorheen.
LEES VERDER >

PE nieuws

VBA PE modules hoogwaardig beoordeeld

De VBA biedt u de mogelijkheid om overal PE te volgen, maar wil ook graag wijzen op de PE modulen die wij zelf aanbieden.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

PE 16-17: Blok: Behavioral Finance en Risk Management

10 mei 2017
Behavioral finance heeft als doelstelling het beter begrijpen van financieel economische beslissingen en hun impact op financiële markten aan de hand van inzichten uit de psychologie en sociologie.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

Denken in scenario’s voor een robuust beleggingsbeleid

14 november 2017
Sinds de kredietcrisis kampt de wereldeconomie met persistent lage economische groei en inflatie. Hoge schuldniveaus, vergrijzing, toenemende inkomensongelijkheid en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe de wereldeconomie zich verder gaat ontwikkelen is nauwelijks te voorspellen door de veelheid aan onzekere variabelen. Een robuust beleggingsbeleid betekent dat je met verschillende economische scenario’s rekening houdt en je wapent tegen de negatieve gevolgen die je niet wilt of kunt dragen. In deze PE module wordt een aantal economische stress-scenario’s verkend en onderzocht hoe je daar als belegger je voordeel mee kan doen.
LEES VERDER >
Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2017