commissies

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de staat van inkomsten en uitgaven van de VBA en het VBA-Opleidingsinstituut van Beleggingsdeskundigen 'Morreau Instituut'.
Zij brengt tijdens de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van minimaal twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018