commissies

Dutch Commission on Bonds

Deze commissie is in 1985 opgericht en bestaat momenteel uit ongeveer 30 leden. Zij zijn voornamelijk binnen het vastrentende deel van de financiële wereld werkzaam als handelaar/sales, analist en portefeuille manager.

 

De vergaderingen van de commissie zijn een platform voor het uitwisselen van kennis en informatie en het bewaken van de voortgang van taken en projecten. Binnen de commissie houden verschillende projectgroepen zich bezig met bepaalde deelgebieden van vastrentende waarden. De focus van de commissie is de laatste jaren verbreed. Hierdoor komen ook onderwerpen als bedrijfsobligaties, emerging market en high yield, alsmede asset backed securities en structured products aan bod.

 

De specifieke doelstellingen van de commissie zijn het zetten van standaarden voor de analyse van vastrentende producten, in het bijzonder voor de Nederlandse obligatiemarkt. Het verschaffen van informatie en kennis over de wereldwijde obligatiemarkt en het geven van aanbevelingen aan marktpartijen. De promotie van het vakgebied in congressen, workshops en publicaties en het dienen als een kennisplatform voor het uitwisselen van ideeën. Tot slot het leveren van de feedback op ontwerprichtlijnen van bijvoorbeeld DNB/PVK en AFM.

 

De activiteiten van de commissie omvatten voornamelijk het houden van interne plenaire sessies, het geven van presentaties aan derden, het organiseren van seminars en het publiceren van artikelen en katernen. De projecten die de commissie onderneemt zijn per definitie actueel en bevatten relevante thema’s.

 

De commissie heeft een zeer goede relatie met de European Bond Commission (EBC) en onderhoudt contacten met minstens zestien andere verenigingen voor vastrentende waarden in Europa.

 

Meer informatie
de heer Kiemthin Tjong Tjin Joe (commissievoorzitter) vba@tjong.demon.nl
De commissie vergadert circa driemaal per jaar

 

Terug naar overzicht commissies 

links

European Bond Commission (EFFAS EBC)
www.effas-ebc.org

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018