commissies

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep behandelt het beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie. Het beroep kan worden ingesteld door het betrokken VBA-lid en door het bestuur van de VBA. De Commissie van Beroep besluit met meerderheid van stemmen als goede mannen/vrouwen naar billijkheid.

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden waarvan er minimaal twee lid zijn van de VBA. De Commissie van Beroep benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

 

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018