commissies

Commissie Risk Management

Het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en managen van risico’s wordt steeds meer gemeengoed binnen Nederlandse organisaties. Diverse ontwikkelingen (onder andere Corporate Governance) hebben bijgedragen aan een groeiende belangstelling voor risicomanagement, immers risicobeheersing is één van de belangrijkste pijlers van goed ondernemingsbestuur.
 
In de praktijk blijkt dat er nog geen eenduidig begrip is voor het begrip ‘in control’ zijn. Tevens is nog moeilijk aan te geven welke beheerssystemen effectief zijn en welke niet of in mindere mate. Hetzelfde geldt voor de in de praktijk gehanteerde verschillende methoden van financieel risicomanagement.
 
Beleggingsprofessionals zullen daarom een visie moeten ontwikkelen ten aanzien van de in de praktijk gehanteerde risico-beheersingssystemen en de methoden ter analysering van risico’s. De voornaamste doelstelling van de commissie risk management is om dit te bewerkstelligen.

 

Meer informatie
Bob Out (commissievoorzitter), bob.out@investablish.com

 

Terug naar overzicht commissies

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018