commissies

Commissie Investment Performance Measurement

De Investment Performance Measurement commissie fungeert in de Nederlandse markt als platform voor het voeren van discussie en het geven van input aan (inter)nationale initiatieven ten aanzien van performancemeting. Onder performancemeting wordt niet alleen verstaan het bepalen van rendementen maar ook de meting en analyse van beleggingsrisico’s. De commissie houdt zich in het bijzonder bezig met de verdere ontwikkeling, implementatie en acceptatie van de Global Investment Performance Standards (GIPS) in de Nederlandse markt.

 

GIPS zijn wereldwijde standaarden voor de berekening en presentatie van historische performancecijfers. Het uitgeven van GIPS heeft tot doel dat vermogensbeheerders wereldwijd op een juiste en vergelijkbare wijze historische performancecijfers presenteren aan bestaande en toekomstige klanten. Daarnaast voorzien de standaarden in de minimale disclosures die door de beheerder moeten worden verstrekt in een performance presentatie. De standaarden hebben geen statisch karakter en worden continu verbreed en verdiept als gevolg van internationale ontwikkelingen en vraag vanuit de industrie. De VBA IPM commissie is continu betrokken bij deze internationale initiatieven.

 

De meest recente standaarden kunt u vinden op

https://www.gipsstandards.org/standards/Pages/index.aspx

 

Vanwege het belang van één wereldwijde standaard is in een eerder stadium gewerkt aan het aansluiten bij GIPS. De VBA Performance Presentatie Standaarden 2003 waren vanaf 1 januari 2003 effectief. Deze standaarden waren een “country version of GIPS”. Per 1 januari 2006 is een geheel vernieuwde versie van GIPS effectief. In de commissie is destijds hard gewerkt aan deze versie, GIPS 2006. Deze standaarden zijn in Nederland beschikbaar in de vorm van een “translation of GIPS”. Een gedrukte versie van deze standaard is gepubliceerd in de vorm van een VBA katern (nummer 13) en is tevens te vinden op deze website. De nieuwste versie, GIPS 2010, is eind januari 2010 gepubliceerd en is ingegaan per 1 januari 2011. Anders dan bij eerdere versies van de standaarden zal van GIPS 2010 geen Nederlandse vertaling worden gemaakt.

 

De commissie bestaat momenteel uit afgevaardigden van verschillende partijen uit de markt: vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verificateurs. Dit draagt bij tot een gezonde discussie en ontwikkeling van de standaarden.

 

Meer informatie
Casper Lötgerink (commissievoorzitter), casper.lotgerink@nl.pwc.com

 

Terug naar overzicht commissies

links

Global Investment Performance Standards
www.gipsstandards.org

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018