commissies

Commissie Private Equity

De commissie alternatieve beleggingen structureert informatie over alternatieve beleggingen en stelt deze vervolgens op een heldere wijze ter beschikking. Met de onderzoeksresultaten worden (institutionele) partijen in staat gesteld om vorm te geven aan hun beleid en een portefeuille van alternatieve beleggingen te managen.

 

De commissie besteedt aandacht aan Hedge Funds, Private Equity, Commodities en andere alternatieve beleggingsvormen. Met het wisselen van de focus zal ook de samenstelling van de groep veranderen.
De commissie komt periodiek bijeen en laat dikwijls inleidingen door derden verzorgen. De commissie is bij voorkeur zo breed en in evenwicht mogelijk samengesteld. Dus zowel VBA leden vanuit de sell- en buy-side, als regelgevende instanties en consultants kunnen deel uit maken van de commissie.


Binnen de commissie bestaat er ook een werkgroep private equity. Deze werkgroep is samengesteld uit specialisten in de private equity branche die verschillende belangengroepen (institutionele beleggers, private equity beheerders en consultancy) vertegenwoordigen. De werkgroep heeft als primaire doelstelling kennis en informatie over private equity te structureren en te presenteren aan de leden van de VBA. Bijvoorbeeld met artikelen, seminars en presentaties. Daarnaast wil de werkgroep een bijdrage kunnen leveren als denktank en klankbord voor actuele ontwikkelingen, debat en opinie met betrekking tot private equity beleggingen.

 

Meer informatie
Lodewijk van Pol (commissievoorzitter), Lodewijk.VanPol@lodh.com

 

Terug naar overzicht commissies

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018