commissies

Accountingcommissie

De accountingcommissie is actief op het terrein van internationale richtlijnen over de verslaggeving door ondernemingen. Zij bestudeert en becommentarieert (ontwerp)richtlijnen vanuit de International Accounting Standard Comité (IASC) en adviseert de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) bij de nationale invulling van deze (ontwerp)richtlijnen. Tevens heeft één van de leden uit de accountingcommissie, namens de VBA, zitting in een gelijknamige commissie bij de EFFAS.

 

De commissie behandelt ook actuele onderwerpen. De commissie deelt haar kennis met de andere VBA leden tijdens VBA bijeenkomsten, in het VBA Journaal of in een VBA rapport.
Daarnaast wil de commissie zich buigen over een nieuwe vorm van ratio-analyse die noodzakelijk wordt als gevolg van de door IFRS ontstane veranderingen.

 

Meer informatie
John van Scheijndel, jsavanscheijndel@planet.nl
De commissie vergadert circa tienmaal per jaar.

 

Terug naar overzicht commissies

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018