Permanente educatie

PE 17-18: RMFI Blok: Behavioral finance, instabiliteit en integrale risk benadering

31 januari 2018

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

De theorie van mensen die handelen op financiŽle markten is decennia lang gedomineerd door de ideeŽn uit de neo-klassieke theorie.

Coördinator: Dr. Ronald Bosman.

Schaduwcoördinator: Dr. Thomas van Galen.

 

Dit blok bestaat uit 14 hoorcolleges.

 

De theorie van mensen die handelen op financiële markten is decennia lang gedomineerd door de ideeën uit de neo-klassieke theorie. Rationele beslissers, die altijd ‘meer boven minder’ prefereren, zijn hierin altijd op weg naar het ‘hoogste nut’. Dit heeft grote implicaties voor theorieën op het gebied van informatieverwerking, prijsvorming, beslissen onder onzekerheid, rendementsdynamiek, en daarmee uiteindelijk op het risk management. In de praktijk blijken de zaken anders te liggen. In dit semester wordt uitgebreid aandacht besteed aan moderne, wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en economie op het gebied van menselijk handelen (behavioral finance) en hoe deze de besluitvorming bepalen.

Een groep mensen is meer dan de som van de individuen die er deel van uit maken. Juist dit groepsgedrag kan zorgen voor een onverwacht sterke instabiliteit van markten. Het begrijpen van instabiliteit en stress events wordt niet alleen met theorie maar ook met praktijkvoorbeelden onderbouwd.

 

De kennis die in de afgelopen twee jaar is opgedaan moet in de praktijk kunnen worden toegepast. En vooral, hoe zorg je dat gelijk hebben ook gelijk krijgen wordt? Hiervoor is het van belang dat een risk manager de situatie waarin hij of zij verkeert kan lezen. Wie zijn er betrokken? Wat zijn de belangen van deze mensen? Hoe wordt het probleem gepresenteerd? Aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden van studenten worden de hiervoor benodigde vaardigheden besproken en getraind.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

Gedragseconomie

  • Beslissingen onder onzekerheid: theorie en praktijk
  • Menselijk (beslissings)gedrag in groepen
  • Cognitieve processen en systematische fouten in beoordelingen
  • Implicaties cognitieve en sociale processen op meten van risico's
  • Implicaties cognitieve en sociale processen op interpreteren en beheersen van risico's

 

Financiële markten en event risk benaderingen

  • Historie financiële markten en crises
  • Instabiliteitstheorie, complexiteit en scenario aanpak
  • Processen opzetten event risk scenario’s en stress test aanpak
  • Robuuste beslissingsprocessen onder hoge onzekerheid

 

Risk Management in de praktijk en ‘Wrap Up’

  • Toepassen van behavioral finance en event risk aanpak in de context van risicomethodieken, risicocontrole en risk management in financiële instellingen in eindcase

 

Behavioural Finance, instabiliteit en integrale risk benadering

 

Behavioural finance en Risk

 

 

-          Studenten leren kenmerken en achtergronden van menselijk gedrag en effecten hiervan op beslissingen nemen onder onzekerheid te koppelen aan de activiteiten van financiële instellingen.

-          Kennis van gedragsrisico’s wordt toegepast in het analyseren en verbeteren van risico management methoden voor financiële organisaties en financiële markten.

-          Strategieën worden aangereikt en toegepast om risico’s die het resultaat zijn van gedragsrisico’s te mitigeren

-          De invloed van organisatie cultuur op het risico management wordt geanalyseerd.

 

 

Risk Management in een endogeen instabiele economie

 

 

 

-          Studenten leren hoe economieën op macro niveau in de regel instabiel zijn en welke effecten dit heeft voor risico management.

-          Methodes en technieken worden aangereikt om risicomanagement robuust te maken tegen fundamentele onzekerheid.

-          Studenten leren in workshops - praktijkcasussen het effect van crisissituaties op menselijk gedrag en hoe hiermee om te gaan. Studenten leren uitwerkingen van casussen bondig en doelgericht schrijven en presenteren.

 

Overzicht colleges:

Hier wordt per college een (korte) inhoudsomschrijving gegeven.

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 60 punten punten

 

exclusief tentamen: 40 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 6.000 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018