Permanente educatie

MiFID II: Een goede start?!

6 februari 2018 en 13 februari 2018

Tijd: 13.30 - 17.30 uur

Hotel Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

De per 3 januari 2018 in werking tredende Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) heeft een sterk voorschrijvend karakter wat betreft de uitvoering van orders in financiŽle instrumenten.

Deel 1 van 6 februari 2018

MiFIR, een verandering van order- en transactiestromen

 

De zogenaamde ‘trading obligation’ voor zowel aandelen als bepaalde klassen van derivaten verplicht banken, handelaren voor eigen rekening en brokers transacties te verrichten - afhankelijk van het type financieel instrument - op een handelsplatform (Gereglementeerde Markt, MTF, OTF) dan wel bij een Systematische Internaliseerders of een gelijkwaardig verklaard handelsplatform gevestigd buiten de EU.

 

Dit leidt er toe dat er minder OTC-transacties zullen plaatsvinden en dat de mogelijkheden om cliëntorders tegen eigen boek af te wikkelen wordt beperkt. Aldus dwingt MiFIR partijen na te denken over hun orderuitvoeringsbeleid en zakelijke propositie wat betreft het uitvoeren van cliëntorders. De sell-side zal zich moeten beraden hoe een optimale orderuitvoering voor cliënten te combineren met een houdbaar verdienmodel. De buy-side dient zich op de hoogte te stellen hoe en waar haar orders door de sell-side uitgevoerd gaan worden.

 

Verder zal de herziene Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) een stroom van data teweeg brengen over de kwaliteit van orderuitvoering, deze data kan behulpzaam zijn bij de analyse van transactiekosten en de zoektocht naar waar de liquiditeit in een bepaald instrument is.

 

Voor wie

Institutionele beleggers, sell-side strategen, business – en beleggingsanalisten.

 

Programma

De module bespreekt de diverse keuzes voor zowel de buy-side als de sell-side hoe om te gaan met de ‘trading obligation’ en de praktische gevolgen van deze keuzes. Daarnaast wordt behandeld hoe de te publiceren rapporten op het gebied van best-execution behulpzaam kunnen zijn bij de analyse van de kwaliteit van orderuitvoering.

 

Docent

Fridjof Bron, zelfstandig adviseur MiFID II en MiFIR.

 

Deel 2 van 6 februari 2018.

Product governance volgens MiFID II

 

De Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) die per 3 januari 2018 in werking treedt kent een Product Approval & Review Process (PARP), dat de Nederlandse wetgeving al kent voor financiële producten die geen financiële instrumenten zijn. MiFID II noemt dit ‘Product Governance’. Dit geldt vanaf 3 januari 2018 ook voor financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, derivaten en ook beleggingsinstellingen en ICBEs (beleggingsfondsen).

 

Voor wie

Beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders (retail en institutioneel) en het execution-only distributiekanaal.

 

Programma

Aan de orde komen de achterliggende redenen voor de invoering van de product governance regels, het voorgeschreven proces en hoe dat ingericht kan worden, alsmede de praktische uitwerking door aanbieders van beleggingsfondsen. Ook komt aan de orde welke vrijheid beleggingsprofessionals wel of niet hebben om af te wijken van de product governance richtlijnen die de aanbieders c.q. fondsbeheerders geven voor de distributie van hun fondsen.

 

Docent

Ron Batten, compliance officer, voorheen werkzaam bij DUFAS en belast met MiFID II en MiFIR.

 

13 februari 2018 let op aanvangstijd 12.30 uur!

Beleggersbescherming volgens MiFID II

 

Op 6 februari 2018 zijn al de handelsverplichting en de product governance regels uit de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II), die per 3 januari 2018 in werking treedt, in werking treedt, aan de orde gekomen. In de bijeenkomst van 13 februari 2018 staan de regels ter bescherming van beleggers centraal. Specifieke aandacht zal er zijn voor de nieuwe regels voor beleggingsadvies, informatieverschaffing (onder meer over kosten), research en belangenconflicten.

 

Voor wie

Beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders (retail en institutioneel) en het execution-only distributiekanaal.

 

Programma

Aan de orde komt een selectie van de belangrijkste regels die met de inwerkingtreding van MiFID II zullen gelden voor de bescherming van beleggers. Zoals hierboven aangegeven, zal hierbij met name gekeken worden naar de regels voor beleggingsadvies, informatieverschaffing, research en belangenconflicten.

 

Docent

Larissa Silverentand, advocaat en partner NautaDutilh

Puntenwaardering

8 punten punten

 

Kosten

De prijs bedraagt 500 Euro voor leden, 600 Euro voor leden van AG-AI en 900 Euro voor overige geÔnteresseerden. De bedragen zijn vrijgesteld van btw. Het cursusmateriaal is inbegrepen in de prijs.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018