Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Alternatieve beleggingen

1 november 2017

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Coördinator: Drs. A.J.C. de Ruiter

 

Dit blok bestaat uit 7 hoorcolleges en 1 casuscollege.

 

Inleiding

Tijdens dit blok zal een overzicht worden gegeven van de markt voor alternatieve beleggingen. Onder de noemer ‘alternatieve beleggingen’ worden onder andere gerekend hedge funds, onroerend goed, grondstoffen en private equity. In de afgelopen jaren hebben de verschillende alternatieve beleggingen een sterke groei doorgemaakt, en maken daarmee een steeds groter deel uit van de institutionele beleggingsportefeuilles.

Tijdens dit blok zal eerst worden stilgestaan bij de belangrijkste karakteristieken van alternatieve beleggingen en de toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen binnen een traditionele beleggingsportefeuille bestaande uit aandelen en obligaties. Daarmee bouwt dit blok voort op hetgeen bij voorgaande blokken is behandeld. Daarna zullen we achtereenvolgens nader stilstaan bij de belangrijkste aspecten van beleggen in grondstoffen, hedge funds, vastgoed en private equity. Dit blok zal worden afgesloten met een casus.

 

Leerdoelen

Het programma in dit blok heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

  • Een goed begrip krijgen van de aard en werking van de belangrijkste alternatieve beleggingen (kennis omtrent markten, instrumenten en strategieën)
  • Een goed begrip krijgen van de risico karakteristieken van de belangrijkste alternatieve beleggingen. Het gaat hier zowel om de statistische (verdelings)karakteristieken als ook om de meer kwalitatieve karakteristieken
  • Een goed begrip krijgen van het rendementskarakteristieken en value drivers van de belangrijkste alternatieve beleggingen, mede aan de hand van de empirische academische literatuur
  • Een goed begrip krijgen van het beheer van portefeuilles van alternatieve beleggingen. Hierbij dient de student dit beheer kunnen plaatsen in een overall portefeuille context van zowel een asset-only belegger als ook een ALM-belegger
  • Een goed begrip krijgen van de belangrijkste theorieën met betrekking tot de prijsvorming en performance van commodities, vastgoed, private equity en hedge funds.

 

Literatuur (verplicht)

  • Artikelen (digitaal beschikbaar op Canvas)

 

Literatuur (aanbevolen)

  • Stefanini, F., Investment Strategies of Hedge Funds, Wiley Finance, 2006

 

Alternatieve Beleggingen

1

Woensdag 1 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

2

Woensdag 8 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

3

Woensdag 15 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

4

Woensdag 22 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

5

Woensdag 29 november

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

6

Woensdag 6 december

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

7

Woensdag 13 december

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

8

Woensdag 20 december

19.00-22.00

Agora 2

Drs. H. de Ruiter

Tentamen Alternatives: vrijdag 12 januari 2018, herkansing maandag 7 mei 2018

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018