Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Compliance, Regelgeving en Ethiek

17 januari 2018

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen
Dit blok bestaat uit 5 hoor- en responsiecollegescolleges. In de colleges worden verschillende cases bediscussieerd en in groepjes besproken.

 

Inleiding

Beleggen is een sterk gereguleerde activiteit. De wet- en regelgeving is sterk in beweging, zowel op Europees niveau, als op nationaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan de introductie van de bestaande en nieuwe Europese beleggingsrichtlijn MiFID (I + II) en de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar ook de Europese Verordening en Europese Richtlijn Marktmisbruik. Naast de juridische verplichtingen kan de beleggingsprofessional ook in aanraking komen met ethische vraagstukken en dilemma’s.

 

Dit blok bestaat uit drie onderdelen. In college 1 en 2 komt wet- en regelgeving die van toepassing is op de beleggingsdienstverlening uitvoerig aan de orde. Ook relevante jurisprudentie zal hier besproken worden. College 3 en 4 zijn gericht op het voorkomen van misbruik van voorwetenschap tevens komt marktmanipulatie uitvoerig aan bod. In het vijfde (werk)college staat integer handelen en dan in het bijzonder het praktisch omgaan met dilemma’s centraal. Hieronder is nadere informatie per college weergegeven.

 

Leerdoelen

Het programma van dit blok heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

  • Het herkennen en interpreteren van relevante wet- en regelgeving en (EU-) richtlijnen en de toezichthouders; in het bijzonder de nieuwe eisen ten aanzien van MiFID II/MiFIR;
  • Het herkennen en interpreteren van relevante wet- en regelgeving, zowel Europees als nationaal, ter voorkoming en bestrijding van marktmisbruik (zoals misbruik van voorwetenschap en marktmanipulatie).
  • Het interpreteren van relevante jurisprudentie op bovengenoemde thema’s en hieruit gedragsregels destilleren.
  • Het herkennen van integriteitsgevoelige dilemma's. Deze dilemma's vervolgens adresseren en op een effectieve wijze hiermee weten om te gaan.

 

Literatuur

  •  Artikelen digitaal beschikbaar op Canvas.

  

Compliance, Regelgeving en Ethiek

Woensdag 17 januari

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen

Woensdag 24 januari

15.00-18.00

19.00-22.00

Agora 2

Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen

Mr. P.J. van der Korst

Woensdag 31 januari

19.00–22.00

Agora 2

Mr. P.J. van der Korst

Woensdag 7 februari

19.00-22.00

Agora 2

Drs. S. Kuijper

Tentamen CRE: maandag 19 februari 2018, herkansing maandag 25 juni 2018

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.300 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018