Permanente educatie

PE 17-18: Blok: Fundamentele analyse en waardering

24 oktober 2017

Tijd: 19.00 - 22.00 uur

Vrije Universiteit FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Coördinator: Drs. J.F. Veldman RA

Dit blok bestaat uit 9 colleges waarbij in veel colleges actieve participatie verwacht wordt omdat zij deels werkcollege zijn danwel dat er cases gepresenteerd dienen te worden.

 

Inleiding

In deze module wordt de student bekend gemaakt met fundamentele analyse. Er is aandacht voor methoden en technieken die hem uiteindelijk in staat te stellen bedrijven en aandelen op een correcte wijze te waarderen. De insteek is een praktische met toepassingen in Corporate Finance.

In de eerste twee colleges worden de basisbegrippen uit de Financial Statement Analysis behandeld. Er wordt verondersteld dat de student kennis heeft van boekhouden. Studenten die minder bekend zijn met accounting worden verwezen naar de basisliteratuur.

 

In het daaropvolgende college worden pro-forma financial statements behandeld en worden de basistechnieken (waaronder ratio analyse) geplaatst in de context van Corporate Finance.

Voordat er aandacht wordt besteed aan corporate finance wordt ingegaan op vermogensmarktmodellen.

Binnen het onderdeel Corporate Finance wordt onder andere ingegaan op investeringsselectiemethoden en ondernemingswaardering. Er wordt in het bijzonder stilgestaan bij de invloed van de vermogensstructuur op de waarde van de onderneming.

 

Er wordt van studenten verwacht dat zij in groepsverband een case uitwerken.

 

Leerdoelen

Het programma van deze module heeft de volgende leerdoelen, gericht op het bereiken van de eindkwalificaties van de opleiding:

 • Verkrijgen van elementaire kennis op het terrein van verslaggevingsregels;
 • Beheersen van basisvaardigheden van financial statement analysis;
 • Investeringsprojecten (waaronder fusies en overnames) binnen bedrijven op hun merites kunnen beoordelen;
 • Bedrijven kunnen waarderen aan de hand van de WACC- en APV-methode;
 • Voorstellen maken over corporate finance beslissingen en besluiten daarover analyseren.

 

Literatuur

 • Berk, J. and P. DeMarzo, 2017, Corporate Finance, Pearson (4th Global edition).
 • Derwall, J et al., 2005 ‘The Eco-Efficiency Premium Puzzle’, Financial Analysts Journal, Vol. 61, No. 2, pp. 51- 63
 • Graham, J. and C. Harvey, 2002, How do CFOs make capital budgeting and capital structure decisions?, Journal of applied corporate finance, (15)1, 8-23.
 • Schauten, M.B.J., 2012, Ondernemingswaardering, de wacc method.
 • Steenbeek, O.W., 2004, Aandeleninkoopprogrogramma’s creëren geen aandeelhouderswaarde, Economische Statistische Berichten, 513-515.
 • Walton, P. and W. Aerts, 2017, Global Financial Accounting and Reporting (4th edition).

 

Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • Brealey, R.A., Myers, S.C. en F. Allen, 2014, Principles of Corporate Finance, McGrawHill, 11th Global edition, hoofdstuk 8.4 ‘Some alternative theories’.
 • Fridson, M. and F. Alvarez, 2011, Financial Statement Analysis: A Practioner’s Guide.

 

Ter voorkoming van onduidelijkheden wordt gesteld dat ‘aanbevolen literatuur’ zoals hierboven en bij de invulling van de colleges genoemd wordt, niet verplicht is. Zij dient als extra achtergrondmateriaal en zal – voorzover zij niet wordt behandeld in de collegesheets – ook geen tentamenstof zijn.

 

Fundamentele Analyse en Waardering

1

Dinsdag 24 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

2

Dinsdag 31 oktober

19.00-22.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

3

Dinsdag 7 november

15.00-18.00

Agora 2

Drs. J.F. Veldman RA

4

Dinsdag 7 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

5

Dinsdag 14 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

6

Dinsdag 21 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

7

Dinsdag 28 november

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

8

Dinsdag 12 december

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

9

Dinsdag 19 december

19.00-22.00

Agora 2

Dr. M.B.J. Schauten

Tentamen Fundamentele Analyse en Waardering: maandag 8 januari 2018, herkansing dinsdag 3 april 2018

Puntenwaardering

inclusief tentamen: 30 punten punten

 

exclusief tentamen: 20 punten punten

Kosten

De prijs bedraagt 2.800 Euro. Niet inbegrepen zijn de kosten voor verplichte literatuur.


Aanmelden in niet meer mogelijk.

Lid van EFFAS - european federation of financial analysts societies
© vba beleggingsprofessionals 2018