Wat betekent de fusie voor mijn bestaande lidmaatschap van VBA beleggingsprofessionals?

U blijft houden wat u had wat betreft bijeenkomsten, het VBA Journaal, toegang tot commissies, PE modules. Het aantal bijeenkomsten en opleidingen dat we organiseren zal verder verbreden en toenemen. Bovendien geniet u van de voordelen van het lidmaatschap van CFA Institute. Dit geeft u ondermeer toegang tot een groot aantal publicaties, online permanente educatiemogelijkheden en een vacatureplatform.

Wat verandert er voor mij als lid?

U wordt ook lid van CFA Institute en CFA Institute zal zorgdragen voor het aanmeldingsproces als lid, de jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap en de administratie. In praktische zin verandert er zo weinig mogelijk en wij proberen ervoor te zorgen dat de overgang van het VBA lidmaatschap naar het lidmaatschap van CFA Society VBA Netherlands zo soepel mogelijk verloopt, zonder dat u hier zelf al te veel voor hoeft te doen.

Overgang van VBA naar CFA Society VBA Netherlands lidmaatschap

Om de overgang van het lidmaatschap naar de nieuwe vereniging zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken hebben wij van u een verklaring nodig dat uw lidmaatschapsgegevens gedeeld mogen worden (zie hiervoor de VBA nieuwsbrief “MACHTIGING voor gegevensverstrekking aan CFA Institute” van 13 december 2017). U ontvangt dan een lidmaatschap ID van CFA Institute en een link naar de Code of Conduct en de ledenovereenkomst om te ondertekenen. Daarna kunt u bij alle informatie van CFA Institute en ook uw profiel aanpassen.

Bij aanmelding van nieuwe leden vraagt CFA Institute om drie referenties en een verklaring inzake de werkervaring. Dit zal de vereniging voor u als bestaand lid verzorgen zodat dit geen extra inspanning betekent.

U wordt geregistreerd als geassocieerd, regulier of aspirant lid. Dit kan qua benaming verschillen met uw huidige status. U ontvangt echter dezelfde of meer voordelen en heeft dezelfde rechten als u nu heeft. U kunt hier de verschillende lidmaatschappen inzien.

Als u niet langer in de beleggingssector werkzaam bent of geniet van een tijdelijke pauze kunt u tegen een gereduceerd tarief lid zijn van CFA Society VBA Netherlands.

Pensioenfondsbesturen kunnen voor 600 euro gebruik maken van het aanbod aan activiteiten van onze vereniging. Wij zullen met u contact opnemen om de afspraken te vernieuwen.

Mocht u zichzelf niet herkennen in bovengenoemde lidmaatschapscategorieën, nemen wij ook graag persoonlijk contact met u op om een-op-een de overgang van het lidmaatschap soepel te laten verlopen.

Jaarlijkse hernieuwing lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van juli tot en met juni. Jaarlijks ontvangt u in mei bericht van CFA Institute om uw lidmaatschap te hernieuwen bij CFA Institute en bij de lokale vereniging. U wordt dan ook verzocht de Code of Conduct en ledenovereenkomst te herbevestigen.

Door de aansluiting bij CFA Institute liggen de kosten van lidmaatschap van de nieuwe vereniging iets hoger dan dat u van de VBA gewend was. Dit verschil wordt voor u als bestaand lid de eerste twee jaar betaald. Na deze twee jaar zal het bestuur opnieuw een besluit nemen over de hoogte van de contributie.

Voor meer informatie of ondersteuning kunt u ons bereiken op lidmaatschap@cfavba.nl