bijeenkomst

Risicokader Nederlandse overheden vanuit beleggingsperspectief

3 juni 2016
Hoe beheerst de Nederlandse overheid het renterisico van de staatsschuld, en hoe gaat de BNG Bank om met zijn risicoraamwerk om onder andere het renterisico te beheersen? Wat betekent dit voor de belegger?
LEES VERDER >

bijeenkomst

Hoe kan "Smart Beta beleggen" totaal verkeerd uitpakken?

7 juni 2016
Een aantal jaren geleden deed de term "Smart Beta beleggen" haar intrede. Vervolgens waren er steeds meer onderzoeken die aantoonden dat Smart Beta strategieŽn deel uit behoorden te maken van een goed geconstrueerde beleggingsportefeuille. Hierdoor heeft Smart Beta beleggen een enorme vlucht genomen.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Stock Picking versus Factor Investing: a subject for debate between Martijn Cremers and Joop Huij

16 juni 2016
The debate between stock picking and factor investing is very topical. It is discussed in many investment committees and there are very different views on both approaches. Now is the right time to discuss both approaches with two specialists.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Save the date

Ethiek & Integriteit: "Outside in -
in gesprek met de samenleving"

1 september 2016
Het thema dit jaar geeft de vloer aan deskundigen en opiniemakers van buiten de sector die een prikkelende visie hebben over hoe ethiek en integriteit in de financiŽle sector gestalte zou moeten krijgen. Deze bijdragen gaan dieper dan algemeenheden als ďklant centraal, en alles goedkoopĒ waarbij nadrukkelijk een (voor de sector) tegendraads geluid naar voren wordt gebracht. Het doel is om gedachten stevig te prikkelen, en bestaande visies duidelijk te stellen.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2016