bijeenkomst

Minister Dijsselbloem over
Ethiek & Integriteit: "Outside in -
in gesprek met de samenleving"

1 september 2016
Binnen de financiële instellingen is er gelukkig steeds meer aandacht voor ethiek & integriteit. Een betrouwbare financiële sector is immers van grote maatschappelijke waarde. Met waarden als “transparantie” en “de klant centraal” meent de sector forse stappen te zetten om het vertrouwen te herwinnen. Toch blijkt in de dialoog met de samenleving dat er nog altijd een tegengesteld beeld bestaat. Er wordt gesproken van een “amorele” sector, een sector die “het morele kompas kwijt is” en waar sinds de crisis “niets veranderd is”.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

PE 16-17: Module 1: Als de rente laag blijft…

6 september 2016
De ECB koopt elke maand voor Euro 80 miljard aan Europese staatsleningen, agency-leningen en bedrijfsleningen en krijgt niet zelden de schuld van de huidige lage rentestanden. Ligt de schuld echt bij de ECB, of doet zij niets anders dan haar beleid aanpassen aan een nieuwe economische omgeving die vraagt om historisch lage rentes? In dat geval zou de rente best wel eens heel lang heel laag kunnen blijven. Dat zou grote problemen voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen met zich meebrengen. Kunnen pensioenfondsen ‘de rit’ gewoon uitzitten, en elk jaar naar verwachting meer dan 1% rendement tekort komen, in de hoop op betere tijden of moeten nieuwe wegen worden ingeslagen? Welke kansen bieden de disintermediatie van banken en nieuwe Fintech-toepassingen hierbij? Deelnemers aan deze module verwerven inzichten in de achtergronden van de lage rente, de verwachtingen naar de toekomst toe en handvatten hoe het beste om te gaan met de dilemma’s bij lage rente. Hiermee kunnen de deelnemers betere beleggingsbeslissingen nemen of hun klanten beter adviseren.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Veranderende structuur woningmarkt: nieuw evenwicht of polarisatie?

27 september 2016
Een viertal sprekers laten vanuit het perspectief van beleggers, banken en lokale overheden hun licht schijnen op de prijsontwikkeling, asset management, regionale dynamiek en nieuwe concepten op de Nederlandse woningmarkt.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Researchseminar IVBN-VBA-ROZ De Vastgoedindex op waarde geschat

11 oktober 2016
De Vastgoedindex bestaat 20 jaar! Reden voor een feestelijke terugblik én een blik op de toekomst. Het seminar staat in het teken van de Vastgoedindex en performancemeting. Hoe deden we dat in het verleden, hoe doen we het nu en in de toekomst? Wat heeft 20 jaar performancemeting de vastgoedsector en haar stakeholders opgeleverd?
LEES VERDER >

bijeenkomst

Central CounterParties (CCPs) – De-risking the financial system?

13 oktober 2016
De kredietcrisis maakte het gebrek aan (toe-)zicht op de OTC derivatenhandel pijnlijk duidelijk. Wie heeft welke positie, hoe risicovol zijn deze posities en bij welke partij komen de grootste risico’s samen?
LEES VERDER >

bijeenkomst

Algemene ledenvergadering en jaardiner met gastspreker Arnoud Boot

25 oktober 2016
Het bestuur roept alle leden op voor de algemene ledenvergadering van het 55ste verenigingsjaar en aansluitend voor het feestelijk diner!
LEES VERDER >

Permanente Educatie

PE 16-17: Module 2: De digitale economie en de beleggingsprofessional

15 november 2016
Digitalisatie heeft ons dagelijks leven al reeds ingrijpend veranderd. Het wekt ons in de morgen en dwingt ons zelfs om oefeningen te doen. Terwijl het aan het eind van een drukke werkdag ons juist een nieuwe playlist voorschotelt. Het begint ook al steeds meer grip te krijgen op ons werk, van de advocaat die niet zelf meer hoeft te graven in oude jurisprudentie tot de chirurg, die meerdere operaties tegelijk kan uitvoeren. Digitalisatie heeft reeds hele bedrijfstakken ontwricht en zal er in de toekomst alleen nog maar meer ontwrichten. Zo zal de behoefte aan taxichauffeurs teruglopen als zelfrijdende auto’s onze straten hebben bevolkt. Digitalisatie wordt door sommigen daarom beschouwd als een destructieve uitslaande brand, terwijl anderen het juist als een vonk zien die leidt tot nieuwe innovaties of zelfs de volgende stap in onze evolutie.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

PE 16-17: Module 3: De invloed van regulering van financiële markten (EMIR) op risicomanagement en investeringsbeslissingen

6 december 2016
Beleidsmakers reageren op elke financiële crisis met nieuwe regelgeving met het idee om herhaling ervan te voorkomen. Dit was ook de reactie op de bankencrisis die begon in 2007: we spreken zelfs over een tsunami aan nieuwe wetten en regels.
Deze schrijven onder ander voor dat banken worden gedwongen meer kapitaal aan te houden voor activiteiten. Om transparantie te bevorderen dienen marktpartijen daarnaast alle transacties waarvan de details voorheen enkel tussen twee partijen bekend waren (zogenaamde OTC transacties) te rapporteren.
LEES VERDER >

Permanente Educatie

PE 16-17: Module 4: De kansen en risico’s van ETF’s

10 januari 2017
De markt voor exchange-traded funds (ETF’s), beleggingsfondsen die op de beurs worden verhandeld en een index volgen, heeft sinds de introductie begin jaren ’90 een enorme vlucht genomen. Zo hebben Amerikaanse ETF’s inmiddels meer dan 2 biljoen dollar in beheer.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2016