bijeenkomst

Geavanceerd beleggen met een prehistorisch brein. Hoe duurzaam is dat brein?

24 mei 2017
Hoe rationeel we ook denken te zijn, veel van ons gedrag wordt gestuurd vanuit ons prehistorische brein. Dat geldt voor ons beleggers gedrag, maar ook voor ons duurzaam gedrag. Dit elementaire gedrag is funest op de lange termijn. De kern van het vak beleggen is keuzes maken.
LEES VERDER >

bijeenkomst

Het verdisconteren van lange termijn pensioen- en verzekeringsverplichtingen

Waardering van verplichtingen: prudent disconteren of gedurfd naar groei?

8 juni 2017
De rente heeft een ongekend laag niveau en dat heeft een grote invloed op dekkingsgraden en de solvabiliteit. Pensioenen worden onbetaalbaar. Steeds meer verzekeraars stoppen met het aangaan van lange termijn garanties voor levenslange pensioenen. Nominale garanties worden met de risicovrije rente contant gemaakt. Als belegging zijn risicoloze vastrentende waarden met een lange duur beperkt beschikbaar.
LEES VERDER >

bijeenkomst

VBA ALM-conferentie 2017: “Sturen op risico”

2 november 2017
Dit jaar staat het ALM congres in het teken van het sturen op risico. Risicomanagement is integraal verbonden met het balansbeheer van pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Op de vraag ‘hoe te sturen op risico’ is echter geen eenduidig antwoord te geven.
LEES VERDER >
 
© vba beleggingsprofessionals 2017